ANKIETA dotycząca zagospodarowania BIOODPADÓW w Przydomowym Kompostowniku na terenie Gminy Żabno

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Żabno, którzy zadeklarowali posiadanie przydomowych kompostowników i korzystają ze zwolnienia z części opłaty za odpady komunalne
o wypełnienie ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. W ankiecie prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane, o które prosimy są niezbędne do wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać w terminie do 31 grudnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Władysław Jagiełły 1 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: odpady@zabno.pl

Dodatkowe informacje oraz druk ankiety można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie  pok.7 tel:  14 645-60-12 wew. 45 lub 606-652-610.

Druk ankiety można również pobrać tutaj: ANKIETA

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność