Aktywna Tablica – doposażenie szkół

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych  „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 Gmina Żabno pozyskała środki finansowe w wysokości 105.000,00 zł. Gmina zapewnia wkład własny w wysokości: 26.250,00 zł.

W ramach tego programu w 2023 r.  wsparcie otrzymały:

– Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł

– Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł

– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł

Placówki zakupiły m.in. monitor interaktywny, laptop, oraz specjalistyczne programy multimedialne wspomagające pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym oraz narzędziom do terapii zostaną podniesione kompetencje uczniów oraz nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność