Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu

Nowy nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych rozpoczął się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 12 stycznia 2024 r. Wsparcie skierowane jest do rolników, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pieniądze będzie można otrzymać na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

 

Ubiegać się o dofinansowanie może osoba która:

jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu,

ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

jest pełnoletnia.

 

Wnioski przyjmowane są do 12 stycznia 2024 r. w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE, udostępnionego pod adresem  https://epue.arimr.gov.pl.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2023-15-grudzien-2023-r—12-styczen-2024-r

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność