Absolutorium dla burmistrza

Na dzisiejszej sesji Rada Miejska w Żabnie udzieliła burmistrzowi Żabna Marcie Herduś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz udzieliła wotum zaufania.

Szanowni Państwo, dziś Rada Miejska w Żabnie udzieliła mi 12 głosami “za” absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r. oraz udzieliła wotum zaufania. To szczególny dzień w pracy samorządowej burmistrza. Słowa podziękowania kieruję do Radnych Rady Miejskiej na czele z jej Przewodniczącym Panem Andrzejem Głodem, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, głosowali za pozytywną oceną mojej pracy i współpracowali w realizacji zadań gminy. Słowa szczególnych podziękowań za współpracę, podejmowanie kolejnych wyzwań kieruję do Skarbnika Gminy Pana Przemysława Saładygi, Zastępcy Burmistrza Pana Piotra Brody oraz Sekretarza Gminy Pana Tomasza Gdowskiego. Dziękuję im za zaangażowanie i rzetelną pracę na rzecz mieszkańców gminy. Dziękuję załodze Urzędu Miejskiego na czele z kierownikami referatów, Panią Marią Janik, Panią Agnieszką Ogonowską, Panią Moniką Zielińską, Panią Alicją Woźniak, Panem Mateuszem Liberą za ogrom pracy włożony w realizację zadań służących naszej gminie i jej mieszkańcom. Dziękuję sołtysom oraz dyrektorom, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych – szkół i przedszkoli, żłobków, GCK, MGBP, ZOSSiP, OPS, MGZGK, SGZOZ. Dziękuję Prezesowi GPK w Niedomicach za podejmowane zadania kanalizacyjne.
Mamy powody do dumy i zadowolenia, bo udało nam się wiele zadań wspólnie zrealizować.
???? W 2022 r. na zadania inwestycyjne wydatkowaliśmy kwotę ponad 25,1 mln zł. Wydatki na na inwestycje i remonty stanowiły 24% wszystkich wydatków budżetu gminy (106 mln zł).
???? Oddaliśmy do użytkowania nowy żłobek w Łęgu Tarnowskim z 40 miejscami oraz wyremontowaliśmy żłobek w Żabnie dodając 17 kolejnych miejsc.
???? Inwestowaliśmy w drogi, mosty i chodniki. Największe z nich to droga Hektary-Adamierz w Gorzycach, Osiedle B w Niedomicach, Partyń w Łęgu Tarnowskim, Misjonarska w Odporyszowie , drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Bobrownikach Wielkich i Pasiece Otfinowskiej. Zrealizowaliśmy zadnia w zakresie rewitalizacji w Żabnie,Łęgu i Niedomicach.
Rozpoczęliśmy termomodernizację szkół w Sieradzy, Odporyszowie, Gorzycach, Bobrownikach Wielkich.
????Inwestowaliśmy w bezpieczeństwo dokonując zakupu pojazdów ratowniczo- gaśniczych dla OSP Nieciecza oraz OSP Niedomice.
???? Wysoki poziom zrealizowanych zadań stał się możliwy dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Nasz sukces inwestycyjny to efekt dużego wsparcia finansowego Polskiego Rządu, Parlamentarzystów PiS i Zjednoczonej Prawicy, jak również efekt bardzo dobrej współpracy z samorządem Województwa Małopolskiego oraz z samorządem Powiatu Tarnowskiego. Wszystkim dziękuję za bardzo dobrą współpracę.
Z poważaniem Marta Herduś

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność