33 000 zł wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników

33 000 zł wsparcia z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczonych zostanie na realizację projektu „Zakupu i zaopatrzenia mieszkańców Gminy Żabno w kompostowniki”.

Zadanie będzie polegało na zaopatrzeniu mieszkańców Gminy Żabno w kompostowniki, które zostaną zakupione i rozdysponowane. Zadanie przyczyni się do uzyskania odpowiednich poziomów ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, a w efekcie do długoterminowego wzrostu poziomu recyklingu na obszarze gminy i zmniejszeniu ilości oddawanych odpadów komunalnych. O sposobie rozdysponowywania kompostowników będziemy Państwa informować n etapie realizacji projektu.

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność