2 253 856,00 zł dla gminy Żabno w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Żabno, w ramach dziewiątego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego łączna pula środków na zadania gminne i powiatowe wynosiła 137 173 995,59 zł, wnioskowała o uzyskanie dofinasowania dla zadań w miejscowości Żabno. W związku z zatwierdzeniem listy zadań gminnych przez Premiera Mateusza Morawieckiego dofinansowanie otrzymało zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 203543K w km 0+00,00 do 0+220,00 w miejscowości Żabno, Gmina Żabno”, a także inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej 203491K w km od 0+000,00 do 0+375,00 w miejscowości Żabno, Gmina Żabno”. Łącznie gmina w ramach dziewiątego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma 2 253 856,00 zł wsparcia.

Wartość otrzymanych środków dla pierwszego zadania wynosi 1 817 476,00 zł, co stanowi 70% szacunkowej wartości kosztów kwalifikowanych. W ramach tej inwestycji rozbudowana zostanie ul. Paderewskiego w Żabnie na odcinku 220 m.,  wykonana zostanie jezdnia o szerokości 5,00 m., a po obu stronach jezdni powstaną chodniki o szerokości 2,00 m. Zaprojektowano również 40 miejsc postojowych do parkowania. Dodatkowo zostanie wykonana przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz dojść do posesji.

Druga inwestycja, która została zakwalifikowana otrzyma dofinansowanie sięgające 436 380,00 zł, co również stanowi 70% kosztów kwalifikowanych. Dotyczyć będzie ona przebudowy ul. Ofiar Katynia w Żabnie na odcinku 375 m. Na modernizowanej długości drogi przewidziano jezdnię asfaltową o szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m. z kamienia łamanego. Inwestycja obejmuje także przebudowę zjazdów.

#GminaŻabno

https://www.gov.pl/web/premier/wyniki-I-naboru-RFRD-2024

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność