Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie na realizację zadania publicznego „Dzień Babci i Dziadka z dala od uzależnień”

Burmistrz Żabna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Żabnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie, w Bobrownikach Wielkich, ul. Długa 63 na realizację zadania publicznego „Dzień Babci i Dziadka z dala od uzależnień”

Zawnioskowana przez oferenta wysokość dofinansowania to kwota 2.000 zł, a zadanie publiczne realizowane będzie w okresie od dnia 26 stycznia 2024 r. do dnia 4 lutego
2024 r.

Treść oferty zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żabnie oraz stronie http://bip.malopolska.pl/umwzabno/Article/id,272474.html i www.zabno.pl na okres od dnia 17 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r. Jednocześnie informuje się, że
w powyższym terminie można zgłaszać pisemnie uwagi dotyczące oferty na adres Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1 33-240 Żabno.

Załącznik (pdf)

Ogłoszenie_17_01_2024

Przeszukaj stronę

Wyszukiwarka zaawansowana

Treść | Menu | Dostępność