Przetargi - rok 2020

 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z salą gimnastyczną o część przeznaczoną na żłobek zlok. na dz. nr 1211/18, 1211/19 w m. Łęg Tarnowski, Gmina Żabno."
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Przyrodniczo-rekreacyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych przy ul. Św. Jana na działce nr 904, 905, 921/5, 1095, 1210 w Żabnie
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1301K W KM OD 12+894,00 DO KM 13+239,00 W MIEJSCOWOŚCI PIERSZYCE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno, Sektor II w roku 2021."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno, Sektor I w roku 2021."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "„Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, dla potrzeb wykonania windy osobowej, głośnomówiącej od strony ul. Jagiełły, zlokalizowanej na dz. nr 1730 w miejscowości Żabno, gm. Żabno wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych.”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "„Remont drogi gminnej numer 203571K Kłyż - Krakowska w km 0+000 - 0+528 w miejscowości Kłyż, Gmina Żabno”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1341K od km 1+435,00 do km 1+507,50 polegająca na rozbudowie parkingu”.
 • Zapytanie ofertowe : Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Żabno.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno, Sektor II w roku 2021."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno, Sektor I w roku 2021."
 • Zapytanie ofertowe : Dostawa i montaż 5 nowych wiat przystankowych (modułowych) na potrzeby Gminy Żabno przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Łęg Tarnowski i Niedomice.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pod nazwą :Budowa placu zabaw – obiekty małej architektury Sieradza dz. nr 334, Gmina Żabno m. Fiuk"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1, dla potrzeb wykonania windy osobowej, głośnomówiącej od strony ul. Jagiełły wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego oraz częściowego remontu budynku Urzędu Miejskiego."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Rewitalizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niedomice.”
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa skoczni w dal z rozbiegiem w ramach modernizacji kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim zlokalizowanego na działce nr 882/2.”
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Niedomicach.”
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1, dla potrzeb wykonania windy osobowej, głośnomówiącej od strony ul. Jagiełły wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego oraz częściowego remontu budynku Urzędu Miejskiego."
 • Zapytanie ofertowe : Dostawa i montaż 5 nowych wiat przystankowych (modułowych) na potrzeby Gminy Żabno przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Łęg Tarnowski i Niedomice.
 • Zapytanie ofertowe : Wykonanie wodociągu w m. Odporyszów.
 • Zapytanie ofertowe : Wykonanie, dostawa i montaż dziewięciu wiat przystankowych na terenie Gminy Żabno w miejscowościach: Łęg Tarnowski, Niedomice i Otfinów.
 • Zapytanie ofertowe : "Oracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej".
 • Zapytanie ofertowe : "Dostawa laptopów oraz mysz bezprzewodowych.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu na planowany deficyt budżetu Gminy Żabno w 2020 roku.".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, poprzez stworzenie rekreacyjno-sportowego terenu wypoczynku, zagospodarowanie terenów przy stadionie i przedszkolu na działce 784/1 położonej w miejscowości Łęg Tarnowski, Etap I Modernizacja stadionu sportowego położonego w miejscowości Łęg Tarnowski".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej numer 203476K ulica Mostowa w km od 0+009 do 0+799 w miejscowości Żabno, Gmina Żabno".
 • Zapytanie ofertowe : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - WYNIK POSTĘPOWANIA.
 • Zapytanie ofertowe : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - NOWE.
 • Zapytanie ofertowe : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONO.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont dróg gminnych - Gmina Żabno".
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2020”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2020.”