Przetargi - rok 2020

  • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu na planowany deficyt budżetu Gminy Żabno w 2020 roku.".
  • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odnowa centrum wsi Łęg Tarnowski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, poprzez stworzenie rekreacyjno-sportowego terenu wypoczynku, zagospodarowanie terenów przy stadionie i przedszkolu na działce 784/1 położonej w miejscowości Łęg Tarnowski, Etap I Modernizacja stadionu sportowego położonego w miejscowości Łęg Tarnowski".
  • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej numer 203476K ulica Mostowa w km od 0+009 do 0+799 w miejscowości Żabno, Gmina Żabno".
  • Zapytanie ofertowe : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - WYNIK POSTĘPOWANIA.
  • Zapytanie ofertowe : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - NOWE.
  • Zapytanie ofertowe : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONO.
  • Zapytanie ofertowe : "Dostawa 34 szt. laptopów oraz 34 szt. zestawów słuchawkowych" UWAGA SPROSTOWANIE W OGŁOSZENIU.
  • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Remont dróg gminnych - Gmina Żabno".
  • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2020”.
  • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2020.”