Przetargi - rok 2019

  • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku poradni psychologiczno - pedagogicznej na "klub Senior +" w Żabnie”.
  • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamościa nr K203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno, wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno, gmina Żabno”.
  • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : „1.Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz zez zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola na działce nr 1211/18 położonej w miejscowości Łęg Tarnowski. 2.Urządzenie placu zabaw n działce nr 1204/5 w miejscowości Łęg Tarnowski, gmina Żabno w ramach przedsięwzięcia pod tytułem „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z zmianą sposobu użytkowania na potrzeby przedszkola”.
  • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2019”.
  • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2019”.