Przetargi - rok 2018

 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r.".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu na deficyt budżetu Gminy Żabno".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska” – rok 2019".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabnoz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I obejmującym miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie – rok 2019".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Utwardzenie kostką brukową chodnika w ciągu dr. woj. 973 odc. 140 km 0+938 – 140 km 0+982 w Łęgu Tarnowskim, budowa chodnika przy drodze woj. nr 975 odc. 040 km 1+425 – odc. 040 km 1+550 oraz odc. 040 km 1+614 – odc. 040 km 1+749 w Żabnie, budowa chodnika w ciągu dr. woj. 975 odc. 030 km 1+613,60 do km 1+966,30 w m. Żabno".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa dróg gminnych w mieście Żabno".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - przetzrg II".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych".
 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – w okresie od 03.09.2018 r. do 21.12.2018 r.".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Odporyszów, Sieradza, Pasieka Otfinowska, Siedliszowice, Gorzyce, Łęg Tarnowski, Otfinów".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej nr K203513 Okrężna przez wieś, ul.Floriana na działkach nr 861 w m Ilkowice w KM 0+000 do 1+699 wraz z przebudową przepustu w km 0+932 tej drogi".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Modernizacja budynku OSP w Odporyszowie".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Żabno, Sieradza, Podlesie Dębowe, Łęg Tarnowski".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach : Niedomice, Łęg Tarnowski, Sieradza".
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2018”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2018”.