Przetargi - rok 2017

 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – w okresie od 02.01.2018 r. do 23.06.2018 r."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Usługa ubezpieczenia Gminy Żabno".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu na deficyt budżetu Gminy Żabno." - przetarg II
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu na deficyt budżetu Gminy Żabno.".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Żabno i jednostek organizacyjnych Gminy Żabno w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Kompleksowa termomodernizacja budynku Remizy OSP w Sieradzy oraz budynku LKS w Odporyszowie, roboty budowlane na parterze budynku LKS Odporyszów".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska – rok 2018".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I obejmującym miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie – rok 2018".
 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – w okresie od 04.09.2017r. do 22.12.2017r."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Nadbudowa i przebudowa budynku OSP zlok. na dz. nr 719 w miejscowości Otfinów - przetarg II".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Żabno, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska i Sieradza".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Budowa chodnika spełniającego funkcje ciągu pieszojezdnego przy drodze drogi powiatowej nr 1301k relacji Wola Żelichowska - Gręboszów - Otfinów w km 12+482 do 13+338 w miejscowości Pierszyce oraz Otfinów".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Nadbudowa i przebudowa budynku OSP zlok. na dz. nr 719 w miejscowości Otfinów".
 • Ogłoszenie nr 91084-2017 z dnia 2017-06-01 zostaje anulowane.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Żabno, Niedomice, Siedliszowice i Bobrowniki Wielkie".
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej K 203494 działki nr 1615, 1667 ul. Pawęzowska w miejscowości Łęg Tarnowski w km 0+000 do 1+049 oraz od 1+443".
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2017”.
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przepięcie wód opadowych z terenu Osiedla i przyległych do ul. Tysiąclecia w Niedomicach".
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 45 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2017”.