Przetargi - rok 2016

 • Ogłoszenie Zakładu Obsługi Samorzadowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : "Świadczenie usług transportowych autobusami w zakresie dowozu uczniów – w okresie od 02.01.2017r. do 23.06.2017r."
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska" - przetarg II
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabnoz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I obejmującym miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie" - przetarg II
 • Rewitalizacja terenów rekraacyjnych w miejscowosci Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze II obejmującym miejscowości: : Żabno, Podlesie Dębowe, Odporyszów, Gorzyce, Otfinów, Kłyż, Nieciecza, Goruszów, Czyżów, Pierszyce, Janikowice, Siedliszowice, Pasieka Otfinowska"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze I obejmującym miejscowości: Łęg Tarnowski, Chorążec, Sieradza, Niedomice, Ilkowice, Bobrowniki Wielkie"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Udzielenie kredytu na deficyt budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Żabno"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : Żabno, Łęg Tarnowski, Ilkowice i Nieciecza"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Przebudowa dróg gminnych"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Modernizacja budynku OSP w Łęgu Tarnowskim z kompleksową termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu"
 • Przetarg nieograniczony dotyczacy zadania pod nazwą : "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie wraz z modernizacją kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną"
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 40 000 litrów na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2016”.
 • Ogłoszenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie - przetarg nieograniczony dotyczący wykonania zadania pod nazwą : „Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2016”.