Logo
A A | Dla słabowidzących

Zasady postępowania

 

Zasady postępowania w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej:

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określają przepisy ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Obowiązująca procedura w składa się z następujących etapów:

  1. Zgłoszenie potrzeby poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z kompletem dokumentów tj. udokumentowaną sytuacją majątkową, dochodową i osobistą. Z wnioskiem może tez wystąpić przedstawiciel ustawowy wnioskodawcy, bądź inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek może być również przyjęty w formie zgłoszenia telefonicznego do protokołu. Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielane z urzędu.
  2. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodzinę ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.
  3. Ustalenie przez pracownika socjalnego wraz z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
  4. Podjęcie decyzji o zakresie i formie udzielenia pomocy.
  5. Wydanie decyzji administracyjnej w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.
  6. Wypłata świadczenia następuje w terminie określonym w decyzji administracyjnej.

 

Biuletyn Informacji Publicznej
E-urząd
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Odpady komunalne
Galerie zdjęć
Video
System powiadamiania SMS
500+
Desk
Małopolska
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
Stop przemocy
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.