Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualne przetargi komunalne

Ogłoszenie Burmistrza Żabna o pierwszym pisemnym nieograniczonym przetargu na najem na okres 3 lat lokalu o powierzchni 58 m2, położonego w budynku wiejskim na działce nr 521/5 w Kłyżu, z przeznaczeniem na działalność handlową

OGŁOSZENIE


Żabno, 31 października 2022 r.

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na najem na okres 3 lat lokalu o powierzchni 58 m2, położonego w budynku wiejskim na działce nr 521/5 w Kłyżu, objętej KW TR1D/00051250/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na działalność handlową. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Termin części jawnej przetargu: 1 grudnia 2022 r., o godz. 1000
Miejsce części jawnej przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, sala ślubów

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi: 400,00 zł netto + należny podatek VAT. Miesięczny czynsz płatny będzie po wystawieniu faktury VAT do 15 dnia każdego miesiąca. Wysokość czynszu będzie corocznie waloryzowana w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, tylko w przypadku, gdy wskaźnik ten wyniesie ponad 100%.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 100,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2022 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście wraz z dokumentem tożsamości lub przez pełnomocnika.

Pisemne oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie – parter, najpóźniej do 25 listopada 2022 r., w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg – Kłyż – 1 grudnia 2022 r.”

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę miesięcznego czynszu netto (aby oferta mogła zostać przyjęta oferowana cena musi być wyższa niż wywoławcza),
5) opis działalności gospodarczej, którą oferent zamierza prowadzić.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi o ile uczestnik, którego oferta zostanie wybrana uchyliłby się od zawarcia umowy najmu.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 14-645-60-12, w. 42. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Wynajmujący wymaga, aby lokal w sezonie grzewczym był ogrzewany.


Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Liczba odsłon: 38
Autor: az
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.