Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualne przetargi komunalne

Ogłoszenie Burmistrza Żabna o pierwszym, pisemnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/19 o powierzchni 3,50 ha, położona w Podlesiu Dębowym.

OGŁOSZENIE


Żabno, 17 marca 2022 r.

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 41/19 o powierzchni 3,50 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Klasa bonitacyjna działki: PsIV – 3,30 ha, PsV – 0,20 ha.

Termin części jawnej przetargu: 21 kwietnia 2022 r., o godz. 10.00
Miejsce części jawnej przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi: 200,00 zł. Roczny czynsz płatny będzie jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 100,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2022 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście wraz z dokumentem tożsamości.

Pisemne oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie – parter, najpóźniej do 14 kwietnia 2022 r., w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg – część działki nr 41/19 Podlesie Dębowe – 21 kwietnia 2022 r.”

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4) oświadczenie oferenta, o niezaleganiu w płaceniu podatku od nieruchomości,
5) oferowaną cenę rocznego czynszu (aby oferta mogła zostać przyjęta oferowana cena musi być wyższa niż wywoławcza),  
6) dodatkowe wyjaśnienia i uzasadnienie oraz planowane użytkowanie nieruchomości.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi o ile uczestnik, którego oferta zostanie wybrana uchyliłby się od zawarcia umowy dzierżawy.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 14-645-60-12, w. 41

Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

Liczba odsłon: 190
Autor: BB
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.