Logo
A A | Dla słabowidzących

O nas

Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie zajmuje się:

  • obsługą kadrową szkół i przedszkoli,
  • obsługą finansowo-księgową szkół i przedszkoli,
  • opracowywaniem oraz przedkładanie do zatwierdzenia rocznych planów finansowych szkół i Zakładu, a także składanie sprawozdań z jego realizacji,
  • obsługą szkół i przedszkoli w zakresie realizacji remontów bieżących we współdziałaniu z dyrektorami,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem nauki,
  • stypendia socjalne,
  • gromadzenie zbiorczych danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
  • realizacją różnego typu programów edukacyjnych.

     

Edukacja to jeden z priorytetów działań władz Gminy. Na naszym terenie uczęszcza do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ponad 2.026 dzieci. W placówkach tych pracuje około 275 nauczycieli i 86 pracowników administracyjnych i obsługi. W Gminie Żabno są placówki, których organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Żabnie, a mianowicie:
 
-         1 żłobek,
-         3 przedszkola publiczne,
-         5 szkół podstawowych,
-         2 gimnazja,
-         1 zespół szkoły podstawowej, gimnazjum publicznego i przedszkola,
-         1 zespół szkoły podstawowej i gimnazjum,
A do szkół prowadzonych przez inne podmioty zaliczymy:
-         5 przedszkoli
-         1 zespół szkoły i przedszkola prowadzony przez stowarzyszenie,
-         1 zespół szkoły podstawowej i przedszkola prowadzony przez osobę fizyczną,
-         1 zespół szkoły podstawowej i przedszkola wraz z gimnazjum prowadzone przez osobę fizyczną.
 
W dobrym stanie jest baza lokalowa przedszkoli i szkół. Część budynków została rozbudowana i wyremontowana. Szkoły wyposażone są w nowoczesny sprzęt dla celów dydaktycznych, w tym pracownie komputerowe i multimedialne ciągle doposażane i unowocześniane. W szkołach znajdują się tablice interaktywne i platformy edukacyjne, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony nauczycieli jak i samych uczniów. Lekcję prowadzone z wykorzystaniem tych technologii są bardzo ciekawe i interesujące.

Wciąż zwiększa się liczba mieszkańców, inwestorów oraz turystów w naszej Gminie. Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu i otwartości zarówno władz jak i mieszkańców, gmina Żabno uznawana jest za miejsce atrakcyjne z perspektywami na dynamiczny i zrównoważony rozwój.

Nadrzędnym celem działań Gminy jest zapewnienie dobrego startu w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno i w efekcie pozyskanie dla potrzeb własnych wykształconych, kreatywnych, mobilnych i kompetentnych pracowników i pracodawców.

 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJIONOWANIA JEDNOSTKI
 
* Uchwała i Statut
* Struktura organizacyjna
* Regulamin organizacyjny
* Regulamin wynagradzania
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd

Odpady komunalne
RODO
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
WFOS
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.