Logo
A A | Dla słabowidzących

Ogólne informacje


 

Ogólne informacje o Projekcie

 
Projekt nr POIS.01.01.00-00-107/09 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.poiis.gov.pl).
Projekt obejmuje wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i elementami sieci kanalizacyjnej, zakończonymi studzienkami przyłączeniowymi.
Celem Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno” jest wyposażenie Gminy Żabno w infrastrukturę techniczna umożliwiającą:
·         odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
·         spełnienie przez aglomerację Tarnów (w obszarze Gminy Żabno) wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Projekt przyczyni się do:
·         podniesienia standardu życia mieszkańców gminy,
·         zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
·         wzmocnienia lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy,
·         rozwinięcia usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych.
 
Beneficjentem Projektu jest Gmina Żabno.
 
Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO) jest Burmistrz Żabna – Pan Stanisław Kusior.
 
Nad realizacją Projektu czuwa Jednostka Realizująca Projekt (JRP), działająca w strukturach Urzędu Miejskiego w Żabnie.
 
Kierownikiem JRP jest Pan Andrzej Bartik.
 
Link do WFOŚiGW w Krakowie
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Koncepcja obwodnicy Żabna
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.