Logo
A A | Dla słabowidzących

Dane ogólne gminy

 

Położenie

 

Miasto i Gmina ŻABNO położone są w województwie małopolskim nad rzeką Dunajec w północno - zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Teren Gminy jest równiną wzniesioną do 190 m n.p.m. ciągnącą się wzdłuż Dunajca do rzeki Wisły.

Gmina Żabno graniczy:
- od południa z miastem Tarnów;
- od zachodu poprzez rzekę Dunajec z gminą Radłów i Wietrzychowice;
- od północy z gminą Gręboszów;
- od wschodu z gminą Olesno, gminą Dąbrowa Tarnowska i gminą Lisia Góra;
Granica z gminami Gręboszów, Olesno i gminą Dąbrowa Tarnowska stanowi również granicę pomiędzy powiatem dąbrowskim a tarnowskim.

Obszar

Powierzchnia ogółem - 101.5 km2, w tym miasto - 11 km2 .

Ludność gminy

Ogółem - ok. 19 000. 1 miasto - ok. 4.500, 19 sołectw - ok. 14 500, gęstość zaludnienia - 176.0 /km2.

Układ komunikacyjny

Żabno posiada układ dróg gwiaździsty, zapewniający połączenie z innymi gminami województwa. Miasto leży w bok od trasy Warszawa - Kielce - Tarnów - Krynica, w odległości 15 km od Tarnowa i 115 km od Kielc. Posiada połączenie kolejowe wraz z bocznicą. W odległości ok. 15 km znajduje się węzeł autostrady A4 (Krzyż) Kraków - Rzeszów.
Przez gminę Żabno przebiegają następujące drogi wojewódzkie:
976 Tarnów- Niedomice z odcinkiem nr 973 Żabno- Otfinów- Borusowa z przeprawą promową na Wiśle;
975 Wojnicz- Radłów- Żabno- Dąbrowa Tarnowska;
973 Żabno- Nowy Korczyn- Busko Zdrój;
oraz drogi powiatowe nr 338 (z gminą Tarnów i miastem Tarnów), 308 (z gminą Radłów), 337, 334 (z gminą Dąbrowa Tarnowska), 333, 331 (z gminą Olesno, miastem Dąbrowa Tarnowska na wschodzie i gminą Radłów poprzez przeprawę promową na Dunajcu), 329, 330, 301 (z gminą Gręboszów), 105 (z gminą Gręboszów, a poprzez przeprawę promową z gminą Wietrzychowice, dalej ze Szczurową), 318 (z gminą Gremboszów).

Telekomunikacja

Miasto ma sieć telefoniczną oraz cyfrową centralę automatyczną, do której podłączonych jest około 7 tysięcy abonentów. Połączenia wykonano w technologii światłowodowej. 

Zaopatrzenie w wodę

Gmina posiada 3 własne ujęcia wody: w Żabnie, Łęgu Tarnowskim i Gorzycach. Dodatkowo poprzez ujęcie na rzece Dunajec i wybudowaniu 17 kilometrów magistrali wodnej, ma możliwość poboru dużych ilości wody z ujęć dla miasta Tarnowa. Dzięki temu gmina jest bardzo dobrze zaopatrzona w wodę i posiada jej duże rezerwy.

Źródła energii

Wielkość zainstalowanej mocy energetycznej pozwala na pełne pokrycie potrzeb oraz umożliwia zwiększenie jej poboru o 30%. Gaz - miasto i wsie całkowicie zgazyfikowane gazem ziemnym nisko i  średniociśnieniowym.

Sieć kanalizacyjna

Gmina posiada własną oczyszczalnie ścieków o przepustowości docelowej 1 200 m3 na dobę. Obecnie systemem kanalizacji objęte jest blisko 2/3 obszaru gminy.

Zasoby mieszkaniowe

Na terenie gminy jest bardzo dobrze rozwinięte indywidualne budownictwo jednorodzinne. W gminie znajduje się duża ilość atrakcyjnie położonych terenów przygotowanych pod budownictwo indywidualne. Funkcjonują tutaj dwie spółdzielnie mieszkaniowe.

Rolnictwo

Na terenie gminy występują bardzo żyzne gleby: urodzajne mady, piaszczysto - gliniaste oraz darniowo - bielicowe o klasie: I, II-IV. Bardzo dobre warunki klimatyczne oraz najdłuższy w Polsce okres wegetacji, sprzyja rozwojowi rolnictwa, warzywnictwa i sadownictwa. Północna części gminy jest typowo rolnicza - dominują tu gospodarstwa indywidualne z uprawą zbóż i roślin okopowych. Gmina posiada nadwyżki produktów rolnych w stosunku do potrzeb lokalnego rynku.

Oświata

Na terenie Gminy funkcjonują przedszkola publiczne i niepubliczne, żłobek, szkoły podstawowe i gimnazja publiczne i niepubliczne, szkoła ponadgimnazjalna. Placówki te funkcjonują w nowo wybudowanych lub gruntownie wyremontowanych obiektach, posiadających nowoczesne zaplecze dydaktyczno - naukowe wraz z pracowniami specjalistycznymi : np. do nauki języków obcych lub zajęć z informatyki. W celu poprawy warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wybudowane zostały nowe sale sportowe, które wyposażono w nowoczesny sprzęt. Przy szkołach w Łęgu Tarnowskim i Żabnie znajdują się kompleksy boisk typu "Orlik", w Niecieczy, Otfinowie i Niedomicach gmina wybudowała boiska wielofunkcyjne w sąsiedztwie lub w obrębie terenu szkoły.

Zdrowie

W 2000 roku w Gminie Żabno rozpoczął działalność Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, który swoją opieką obejmuje mieszkańców Gminy Żabno oraz Gminy Wietrzychowice. Na terenie Gminy Żabno funkcjonują cztery ośrodki zdrowia: w Żabnie, Łęgu Tarnowskim, Niedomicach i Otfinowie, świadcząc wysokiej jakości usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w wyremontowanych i estetycznych obiektach. 

transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Spis powszechny
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.