Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 


            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LVII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 2 listopada 2023r. /czwartek/ o godzinie 10:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LVII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Miasta Tarnowa w zarząd drogi gminnej oraz zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań zadośuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec,
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego komisji doraźnej.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1032, stanowiącej własność Gminy Żabno, położonej w obrębie Żabno.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 755/43 o pow. 0,0130 ha położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 755/43 o pow. 0,0060 ha położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 589/1 o pow. 0,1264 ha oraz działka nr 589/3 o pow. 0,14 ha, położonej w Otfinowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,02 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,07 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,14 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,10 ha położonej w Janikowicach.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,11 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,03 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 299/1 o pow. 0,04 ha położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 506/12 o pow. 7,00 ha położonej w Sieradzy, z dotychczasowym dzierżawcą.
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 21 o pow. 0,08 ha położonej w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 21 o pow. 0,08 ha położonej w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 29. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 21 o pow. 0,20 ha położonej w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 30. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 837 o pow. 0,51 ha położonej w Otfinowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 31. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 32. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 33. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 34. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

              

       Andrzej Głód

Liczba odsłon: 612
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Wybory do Sejmu i Senatu RP
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.