Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

 

RM.0002.55.2023                                                                                              Żabno, 24 sierpnia 2023r.

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję LV Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 31 sierpnia 2023r. /czwartek/ o godzinie 9:30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Odporyszowie
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Żabno zadania z zakresu Powiatu Tarnowskiego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żabno do pilotażowego programu 10smartcities oraz platformy Smart City TAURON.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 275/9 położonej w obr. Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska, stanowiącej własność Gminy Żabno.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 849/2 położonej w obr. Odporyszów, gm. Żabno, stanowiącej własność Gminy Żabno
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 283/8 o pow. 0,0270 ha oraz działka nr 284/11 o pow. 0,0564 ha, położonej w Żabnie.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 283/9 o pow. 0,0107 ha oraz działka nr 284/12 o pow. 0,0814 ha, położonej w Żabnie.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 284/16 o pow. 0,0665 ha, położonej w Żabnie.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 284/18 o pow. 0,0546 ha, położona w Żabnie.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 834/2 o pow. 0,0042 ha, położonej w Żabnie.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 814/1 o pow. 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1032 o pow. 0,06 ha położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 527/1 o pow. 0,02 ha położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 527/1 o pow. 0,0270 ha położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o pow. 129,43 m2 w budynku Remizy OSP znajdującym się na działce nr 876 położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą.
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 41/11 o pow. 0,10 ha położonej w Podlesiu Dębowym, z dotychczasowym dzierżawcą.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 92 o pow. 0,53 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, z dotychczasowym dzierżawcą.
 27. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 28. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 29. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 30. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

              Andrzej Głód

Liczba odsłon: 336
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Wybory do Sejmu i Senatu RP
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.