Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Urząd Miejski w Żabnie
ul. Jagiełły 1
33-240 Żabno

 

Żabno, 22 sierpnia 2023 r.

 

Burmistrz Żabna ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisku pomocy administracyjnej - ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu, sportu i zdrowia.

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteriawymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie
 2. 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych i instrukcji kancelaryjnej.
 3. Dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność.
 4. Umiejętność obsługi komputera i sprzętu biurowego.
 5. Obywatelstwo polskie.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na stanowisku, którego nabór dotyczy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to między innymi :

 1. Organizowanie spotkań, narad, wyjazdów służbowych i konferencji zgodnie z poleceniami Burmistrza i jego Zastępcy.
 2. Zbieranie i opracowywanie informacji, sprawozdań dla potrzeb Burmistrza i jego Zastępcy.
 3. Prowadzenie korespondencji związanej z pracą sekretariatu.
 4. Przyjmowanie interesantów, gości i ich obsługa.
 5. Przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych, obsługa urządzeń biurowych.
 6. Koordynowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz realizacja zadań własnych wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia oraz Gminnego Programu Ochrony Zdrowia.
 7. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Sportu.
 8. Prowadzenie kierunkowych działań gminy w zakresie współpracy z klubami i związkami sportowymi.
 9. Udzielanie i rozliczanie dotacji klubom sportowym.
 10. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe.
 11. Obsługa Dziennika podawczego Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcą po nawiązaniu stosunku pracy.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
 2. Termin zatrudnienia: wrzesień 2023 r.
 3. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1.
 4. Praca biurowa z obsługą komputera.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o treści: „ Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”
 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na    przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych".
 8. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych".
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienia na stanowisku, którego nabór dotyczy.

 

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 13.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko ds. obsługi Burmistrza, sekretariatu, sportu i zdrowia." w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1, tylko w formie papierowej.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żabnie.

Po weryfikacji złożonych dokumentów, spośród osób spełniających wymogi formalne zostanie wyłonionych 5-8 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Żabnie.

Dodatkowych informacji udziela Mateusz Libera ul. Władysława  Jagiełły 1, Tel. 014 645 60 12 wew. 27.

Liczba odsłon: 455
Autor: M.H.
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Wybory do Sejmu i Senatu RP
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.