Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Rusza nabór do dwóch ofert konkursów dla NGO na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego z dziedzin:

1) Kultura Fizyczna
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2023 roku
w ramach zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej pn. "Małopolski Klub".

W ramach konkursu dofinansowane będą zadania, których przedmiotem są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w zakresie szkolenia sportowego.
Maksymalna kwota oczekiwanej przez Oferenta dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 zł.
Termin i sposób składania dokumentów:
Etap pierwszy:
Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/,
w terminie: 2023-05-17 16:00
Etap drugi:
Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-05-17 16:00
Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2266914,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

2) Polityka społeczna
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024 pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!”
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze
„działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.
Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania o charakterze ponadlokalnym polegające na:
1. wspieraniu rozwoju aktywności ruchowej i fizycznej seniorów,
2. prowadzeniu kursów, wykładów, prelekcji o tematyce: edukacji prozdrowotnej seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, zdrowe żywienie dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka,
3. prowadzeniu działań stymulujących funkcje poznawcze, takie jak pamięć, spostrzegawczość, percepcja, koncentracja, pozytywne myślenie z wykorzystaniem odpowiednich sposobów i narzędzi, np. mnemotechnik, technik relaksacyjnych,
4. popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób starszych, zachęcaniu seniorów do udziału w zajęciach rekreacji ruchowej, w tym gimnastyki, zajęć biegowych i nordic walkingu.
Podejmowane działania mają służyć w szczególności:
1. zwiększeniu stopnia aktywności, atrakcyjności oraz poczucia bezpieczeństwa osób starszych,
2. wzbogaceniu oferty dla osób starszych w zakresie aktywności fizycznej,
3. promocji aktywnego trybu życia, wzrostowi świadomości w zakresie m.in. zapobiegania typowym dla wieku starszego chorobom,
4. zwiększeniu udziału seniorów w życiu społecznym i publicznym, podniesieniu poziomu ich aktywności zdrowotnej,
5. kreowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych.
Etap pierwszy:
Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/,
w terminie: 2023-05-16 23:59
Etap drugi:
Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-05-17 16:00

Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2266869,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-zakresie-dzialalno.html

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,
pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123.
Telefony kontaktowe do Agendy UMWM w Tarnowie:
Sekretariat 12/ 61 60 104
Kierownik 12/ 61 60 105, 662 081 023.

Liczba odsłon: 105
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.