Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


ZARZĄDZENIE Nr 25/23
Burmistrza Żabna
z dnia 17 lutego 2023r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 30 w związku z art. 11a ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 13 i art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/620/22 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 1 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” zarządzam co następuje:

 • 1
 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Nr 4/23 Burmistrza Żabna z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
  i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwą zadani publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Żabno a poszczególnymi podmiotami.

 

 • 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
 • na stronie internetowej zabno.pl .

 

 • 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

 

Parafia Rzymskokatolicką p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Niedomicach
33-132 Niedomice

ul. Tysiąclecia 26

„Letni wypoczynek dzieci i młodzieży na Podhalu alternatywą dla zagrożeń socjologicznych dotykających naszych wychowanków– kolonia w Groniu k/Białki Tatrzańskiej”

22 000,00 zł (dwadzieścia dwa  tysiące zł)

2

Fundacja Latino 33-240 Żabno ul. Wilanowska 7

„Wakacje z Tańcem i Akrobatyką V”

16 000,00 zł (szesnaście tysięcy zł)

3

Parafię Rzymskokatolicką p.w. Ducha Świętego w Żabnie, 33-240 Żabno, Rynek 27

„Letni wypoczynek dzieci i młodzieży nad morzem alternatywą dla zagrożeń socjologicznych dotykających naszych wychowanków – kolonia w Darłówku”

27 000,00 zł (dwadzieścia siedem  tysięcy zł)

4

Koła Gospodyń Wiejskich Pasieczanki. 33-270 Pasieka Otfinowska, Pasieka Otfinowska 141

„Małopolska – moja mała ojczyzna” – Wycieczka krajoznawcza – integracyjna do Krynicy Zdrój i Szczawnicy

5 700,00 zł (pięć tysięcy siedemset zł)

5

Koła Gospodyń Wiejskich Bobrowniki Wielkie,  33-131 Bobrowniki Wielkie,  
ul.  Bobrowska 15

„Kulinarnie przez pokolenia”

3 500,00 zł (trzy tysiące pięćset zł)

6

Koła Gospodyń Wiejskich „U Marysi”, 33-131 Łęg Tarnowski, ul Witosa 187a

„Aktywnie spędzamy czas – wolni od używek w Łęgu Tarnowskim”

9 800,00 zł (dziewięć  tysięcy osiemset zł)

7

Stowarzyszenia Razem dla Niedomic, 33-132 Niedomice ul. Szkolna 2

„Dobra Forma w Każdym Wieku”

7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset zł)

8

Środowiskowy Klub Sportowy „Unia” Niedomice, 33-132 Niedomice ul. Osiedle 30

„Trening piłkarski nie tylko na zielonej murawie”

4 096,00 zł (cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć zł)

9

„Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żabnie” 33-240 Żabno ul. Jagiełły 1

„Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla szerokiego ogółu społeczeństwa”

28 000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy zł)

10

Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras

20-307 Lublin, ul. Kościelna 5A lok 1

„Profilaktyka w górach – wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno”

 0,00 zł

 

Liczba odsłon: 312
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.