Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Serdecznie zapraszam na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 zwołaną na dzień 1 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godzinie 10:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabno za rok szkolny 2021/2022.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2022 nr XXXIII/479/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2023 roku.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2023.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2023 -2026 z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030”.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Żabno nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1267/6 o pow. 0,0066 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, stanowiąca własność osoby fizycznej
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1090/5 położona w Łęgu Tarnowskim, stanowiąca własność Gminy Żabno na prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1089/2, położona w Łęgu Tarnowskim, będąca własnością osoby fizycznej.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 22. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 24. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

Liczba odsłon: 595
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Wybory do Sejmu i Senatu RP
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.