Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 27 października 2022 r. /czwartek/ o godzinie 16:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2022 nr XXXIII/479/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/459/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Żabno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/310/09 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żabno”.
 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 837 o pow. 0,24 ha, położonej w Otfinowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 3. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 837 o pow. 0,11 ha, położonej w Otfinowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 837 o pow. 0,20 ha, położonej w Otfinowie, z dotychczasowym dzierżawcą
 5. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 645 o pow. 0,32 ha położonej w Ilkowicach z dotychczasowym dzierżawcą.
 6. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 645 o pow. 0,13 ha położonej w Ilkowicach z dotychczasowym dzierżawcą.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 53 o pow. 0,40 ha położonej w Ilkowicach z dotychczasowym dzierżawcą.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 559/2 o pow. 0,61 ha, cześć działki nr 561 o pow. 0,68 ha, część działki nr 563 o pow. 0,35 ha oraz działki nr 825 o pow. 0,58 ha, położonych w Odporyszowie z dotychczasowym dzierżawcą.
 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 738 o pow. 1,03 ha, położona w Odporyszowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 3. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Żabno działek nr 21 o powierzchni 0,20 ha, nr 23 o powierzchni 0,14 ha i nr 79 o powierzchni 0,28 ha, położonych w Chorążcu.
 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 1592/3 o pow. 0,0995 ha, położonej w Żabnie, stanowiącej własność osoby fizycznej
 5. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 7. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 9. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

Andrzej Głód

Liczba odsłon: 652
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Wybory do Sejmu i Senatu RP
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.