Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 20 września 2022r. /wtorek/ o godzinie 10:00 w formie zdalnej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2022 nr XXXIII/479/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/460/21 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnych Żłobkach prowadzonym przez Gminę Żabno.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno „Bobrowniki Wielkie II – złoże”
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzew wchodzących w skład pomnika przyrody - alei robiniowo-jesionowo-lipowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Łęg Tarnowski
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody drzewa wchodzącego w skład pomnika przyrody - alei lipowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1301K w Siedliszowicach  
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 1135/4 o pow. 0,0011 ha, nr 1085/4 o pow. 0,0146 ha, 1085/5 o pow. 0,0007 ha i nr 1084/5 o pow. 0,0092 ha, położonych w Żabnie
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 1135/3 o pow. 0,0011 ha, nr 1085/3 o pow. 0,0116 ha i nr 1084/4 o pow. 0,0048 ha, położonych w Żabnie
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 587/4 o pow. 0,01 ha i nr 587/13 o pow. 0,03 ha, położone w Łęgu Tarnowskim
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 396/2 o pow. 0,0156 ha, położona w Odporyszowie
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 563/1 o pow. 0,01 ha, położona w Łęgu Tarnowskim.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 813/4 o pow. 0,02 ha, położona w Łęgu Tarnowskim.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 218/8 o pow. 0,0225 ha, położona w Odporyszowie, stanowiące własność Gminy Żabno.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Żabno na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę  nieruchomości gruntowej posiadającą oznaczenie ewidencyjne nr 1069/4 oraz  nr 1069/5 położonych w miejscowości Łęg Tarnowski.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnie nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 724/2 o pow. 0,12 ha, położona w Niedomicach, objęta Księgą Wieczystą nr TR1D/00060699/5, na rzecz Gminy Żabno
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o pow. 129,43 m², położonego w budynku Remizy OSP na działce nr 876 w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 26. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 27. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 28. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 29. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

 

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

 Andrzej Głód

Liczba odsłon: 460
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
ankieta
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Internet gov
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.