Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

W trzeciej edycji naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR, na obszarze którym funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - GMINA ŻABNO otrzymała 2 994 100 zł.

W ramach dofinansowania za kwotę 2 345 550 zł zostaną wykonane przebudowy dróg w miejscowościach Goruszów, Janikowice – Siedliszowice, Łęgu Tarnowskim (ul. Św. Anny), Żabno (ul. Polna). Ponadto zostanie wykonane zagospodarowanie terenów wokół stawu w m. Nieciecza oraz jego konserwacja a także budowa parkingu na dz. nr 1853/1 w m. Żabno na kwotę 648 550 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 130) w m. Goruszów o długości 48m z projektowaną jezdnią o szerokości 2,50m wraz z obustronnymi poboczami. Drugi odcinek o długości 148m z projektowaną jezdnią asfaltową o szerokości 3,00m wraz z obustronnymi poboczami.

 

Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. nr 158 w m. Janikowice oraz dz. nr 1004 w m. Siedliszowice obejmuje modernizację drogi wewnętrznej oraz poboczy. Zaprojektowano przebudowę drogi wewnętrznej o szerokości podstawowej 3,00 m i nawierzchni asfaltowej. Po obu stronach jezdni zostaną wykonane pobocza o szerokości 0,5 m.

 

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Św. Anny w Łęgu obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, jezdnia posiadać będzie szerokość 5,0m na odcinku 125m, natomiast na odcinku 222m szerokość jezdni wynosić będzie 3,6 m. Wzdłuż jezdni zostaną wykonane obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz modernizacja istniejących zjazdów. 

 

Rozbudowa ulicy Polnej na odcinku 240m zakłada wykonanie jezdni z mieszanki bitumicznej o szerokości od 4,0m do 5,3m. W ramach zadania przewidziano również rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej. W ramach zadania przewidziano również budowę kanału technologicznego. W ciągu rozbudowywanego odcinka objętego inwestycją zostaną wykonane zjazdy indywidualne do posesji.

Zagospodarowanie terenów wokół stawu oraz jego konserwacja w m. Nieciecza polegać będzie na wykonaniu oczyszczenie oraz odmulenie stawu, umocnienia dna, brzegów i skarp zbiornika, wykonanie ogrodzenia. Projekt zakłada również uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Nieciecza polegające na budowie ciągów komunikacji pieszej, wykonanie nasadzeń, krzewów i roślin zielonych, obiektów małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci oraz budowie oświetlenia.

Budowa parkingu - miejsc postojowych na działce nr 1853/1 w m. Żabno, gm. Żabno. Inwestycja będzie polegała na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną, towarzyszącą infrastrukturą techniczną w tym:

- budowie 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

- budowie jezdni manewrowych umożliwiających dojazd do projektowanej zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej przyległego terenu,

- budowie ciągów komunikacji pieszych - chodników,

- budowie urządzeń odwadniających – kanalizacji deszczowej.

Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wielkie wsparcie i przyznanie Gminie Żabno środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Słowa podziękowania kierujemy również do parlamentarzystów Ziemi Tarnowskiej, senatora RP Kazimierza Wiatra i Włodzimierza Bernackiego, posłanek i posłów: Anny Pieczarki, Urszuli Ruseckiej, Józefy Szczurek- Żelazko, Wiesława Krajewskiego, Piotra Saka i Norberta Kaczmarczyk za nieocenioną pomoc w pozyskaniu środków na realizację inwestycji.

Liczba odsłon: 202
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.