Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 

1.    Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno
2.    Termin składania ofert: 15.07.2022 r.
3.    Data zatrudnienia: 1 sierpnia 2022 r.
4.    Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
5.    Wymiar czasu pracy: ¾ etatu, poniedziałek- piątek w godz. 14:00 – 20:00
6.    Liczba miejsc pracy: 1

7.    Wymagania niezbędne:
a.    Posiadanie obywatelstwa polskiego
b.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
c.    Wykształcenie co najmniej podstawowe.
d.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
e.    Dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, wysoka kultura osobista.

8.    Wymagania dodatkowe:
a.    Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
b.    Mile widziane wykształcenie średnie bądź zawodowe.

9.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a.    codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych, kuchni w Urzędzie Miejskim w Żabnie: zamiatanie i mycie podłóg, odkurzanie, wycieranie kurzu z mebli biurowych, parapetów okiennych, opróżnianie koszy na śmieci, niszczarek, mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach,
b.    mycie okien, drzwi, utrzymanie w czystości schodów na zewnątrz budynku, parapetów zewnętrznych,
c.    dbanie o kwiaty/zieleń przed i w budynku,
d.    dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń oraz właściwe przechowywanie i racjonalne zużycie sprzętu oraz środków czystości,
e.    wygaszanie wszelkich zbędnych punktów świetlnych w budynku,
f.    utrzymanie czystości w pomieszczeniach po odbytych naradach i spotkaniach zakończonych po godzinach pracy łącznie z myciem naczyń,  
g.    zamykanie pomieszczeń biurowych po zakończeniu sprzątania,
h.    zamykanie budynku Urzędu Miejskiego wraz z włączaniem systemu alarmowego,
i.    wykonywanie innych prac doraźnie zleconych przez Burmistrza Żabna, jego Zastępcę, Sekretarza Gminy oraz Kierownika Referatu,


10.    Wymagane dokumenty:
1)    Kwestionariusz osobowy- załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
2)    List motywacyjny,
3)    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5)    Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6)    oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2  i 3 do ogłoszenia),
7)    oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na wolnym stanowisku w Urzędzie Miejskim w Żabnie (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
Wszystkie dokumenty proszę opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Składane kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Żabnie, w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem  telefonu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko obsługi- sprzątaczka w Urzędzie Miejskim w Żabnie”  w terminie do dnia  15 lipca 2022 r. do godziny 15.00.
W przypadku przesyłek pocztowych przy ocenie zachowania terminu uwzględniona będzie data wpływu przesyłki do Urzędu  (tj.  15 lipca 2022 r. do godz. 15.00), a nie data  nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Żabnie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.


11.    Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.
Po weryfikacji złożonych dokumentów, spośród osób spełniających wymogi formalne zostanie wyłonionych 5-8 kandydatów (biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe oraz przedłożone dokumenty), którzy zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w Urzędzie Miejskim w Żabnie
Dodatkowych informacji udziela Kinga Żurek podinspektor ds. kadr, szkoleń, kultury i ochrony przeciwpożarowej ul. Władysława  Jagiełły 1, pok. 02, Tel. 014 645 60 12 wew. 39.

Wymagane do zgłoszenia załączniki do pobrania.

 

 

 

Liczba odsłon: 390
Autor: K.Ż.
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.