Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 14 czerwca 2022r. /wtorek/ o godzinie 9:00 w sali Klubowej Centrum Kultury w Żabnie ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Wnioski o zmianę porządku obrad.
4.    Przedstawienie porządku obrad.
5.    Informacja na temat wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żabnie.
6.    Ślubowanie Radnego.
7.    Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
8.    Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
9.    Informacja na temat sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Żabno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
10.    Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy:
a)    przedstawienie raportu,
b)    debata nad raportem
c)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrz Żabna
11.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2021 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
a)    przedstawienie przez Burmistrz Żabna sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r.,
b)    odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
c)    odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Żabna z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.
d)    odczytanie uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabno za 2021 rok.
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żabno za 2021r.,
f)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żabna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r.
12.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2022 nr XXXIII/479/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
13.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
14.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
15.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
16.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Żabno na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę środków trwałych obejmujących majątek w postaci sieci wodociągowych z przeznaczeniem na działalność określoną w statucie Związku.
17.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2021.
18.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żabnie.
19.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji w sprawie koncepcji przebiegu obwodnicy miasta Żabno.
20.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Sieradzy, stanowiących własność osób fizycznych, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej.
21.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonych w Odporyszowie, stanowiących własność osób fizycznych, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej.
22.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 300/39 o pow. 13,96 ha, położona w Czyżowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
23.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 91/9 o pow. 0,18 ha położonej w Niecieczy z dotychczasowym dzierżawcą.
24.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 189/1 o pow. 0,57 ha położonej w Czyżowie z dotychczasowym dzierżawcą.
25.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 189/1 o pow. 5,32 ha położonej w Czyżowie, cześć działki nr 79/10 o pow. 5,19 ha położonej w Niecieczy oraz część działki nr 91/9 o pow. 0,65 ha położonej w Niecieczy z dotychczasowym dzierżawcą.
26.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 189/1 o pow. 1,13 ha położonej w Czyżowie oraz działka nr 904 o pow. 0,14 ha położonej w Niecieczy z dotychczasowym dzierżawcą.
27.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 189/1 o pow. 1,18 ha położonej w Czyżowie z dotychczasowym dzierżawcą.
28.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 189/1 o pow. 1,86 ha położonej w Czyżowie oraz część działki nr 77 o pow. 0,72 ha położonej w Niecieczy z dotychczasowym dzierżawcą.
29.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 235/15 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
30.    Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 755/43 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą
31.    Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
32.    Wolne wnioski i sprawy bieżące.
33.    Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
34.    Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

    Andrzej Głód

 

 

 

Liczba odsłon: 449
Autor: P.F.
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.