Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


ZARZĄDZENIE NR 78/22

Burmistrza Żabna

z dnia 1 czerwca 2022 r.

 

w sprawie: ustalenia Regulamin Sportowego Konkursu o tytuł „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku” w Gminie Żabno

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), zarządzam, co następuje :

 

 • Wprowadza się Regulamin Sportowego Konkursu o tytuł „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku” w Gminie Żabno, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

 

 • Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Administracyjnych
  i Obywatelskich.

 

 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Regulamin Sportowego Konkursu o tytuł „Sportowca Roku” w Gminie Żabno

Postanowienia Ogólne
§1

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie o tytuł „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku” – nagrody sportowej w Gminie Żabno oraz nagród w kategoriach:

- sportowiec roku,

- piłkarz roku (wybrany z pośród zawodników amatorów zrzeszonych w klubach), 

- trener roku,

- drużyna roku,  

 • 2
 1. Organizatorami Sportowego konkursu o tytuł „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku” w Gminie Żabno są Burmistrz Żabna i Gminne Centrum Kultury w Żabnie
 • 3
 1. Celem konkursu o tytuł „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku”
  w Gminie Żabno jest wyłonienie i uhonorowanie wyróżniających się sportowców z Gminy Żabno oraz promocja kultury fizycznej a także Gminy Żabno.

 2. Nagrody lub wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom lub innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej niezależnie od wymogu zrzeszenia w klubie sportowym z siedzibą w Gminie Żabno, a zamieszkałym na terenie Gminy Żabno.
 • 4
 1. W ramach niniejszej edycji rocznej wyłaniani przez Kapitułę są laureaci konkursu o tytuł „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku” za 2021 r.
 2. W skład Kapituły wchodzą: Z-ca Burmistrza Żabna jako przewodniczący Kapituły, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, Kierownik Zakładu Obsługi Samorządowych Szkół
  i Przedszkoli w Żabnie oraz członkowie Rady Sportu.

 

 • 5

Zgłoszenia do konkursu dokonują kluby lub osoby fizyczne na formularzu (wniosku), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Kandydat zgłoszony może zostać tylko w jednej z kategorii wymienionych w §1

 

Warunki udziału w konkursie
§6

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszenia udziału
w konkursie „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku” oraz dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Żabnie w wyznaczonym terminie tj. od 2.06.2022r. do dnia 10.06.2022r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu)

 

Kapituła Konkursu
§7

 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Kapituła.
 2. Posiedzenia Kapituły zwołuje i prowadzi Z-ca Burmistrza Żabna lub wyznaczona przez niego osoba.
 3. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów członków Kapituły uczestniczących
  w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego.

Przebieg Konkursu
§8

 1. Ogłoszenie o terminie oraz wymogach formalnych wzięcia udziału w konkursie o tytuł „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku” w Gminie Żabno publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie.
 2. Po upływie wskazanego terminu zgłaszania uczestników, Kapituła dokonuje oceny zgłoszonych wniosków.
 3. Na podstawie przeprowadzonej oceny osiągnięć zgłoszonych kandydatów, Kapituła wyłania laureatów indywidualnych oraz zespołowych w kategoriach wymienionych w §1. Kapituła może wyłonić laureata na swój wniosek bez uprzednio złożonego wniosku.

 

Nagrody
§9

 1. Nagrody lub wyróżnienia otrzymują laureaci wyłonieni przez Kapitułę,
 2. Nagrodami w każdej z kategorii mogą być statuetki, puchary, medale, nagrody rzeczowe lub finansowe,
  3. Wręczenie nagród osobom wyróżnionym i laureatom ma charakter uroczysty.

 

Postanowienia końcowe
§10

 1. Zgłoszenia (załączniki) uczestnictwa w konkursie o tytuł „Sportowca roku, Piłkarza roku, Trenera roku, Drużyny roku” w Gminie Żabno nie podlegają zwrotowi.
 2. Przystąpienie uczestnika do Sportowego podsumowania roku jest równoznaczne
  z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 3. Dodatkowych informacji udziela sekretariat konkursu.
  4. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje ostatecznie Kapituła .

 

ZAŁĄCZNIK

 

 

Liczba odsłon: 119
Autor:
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.