Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 28 kwietnia 2022r. /czwartek/ o godzinie 12:00 w Sali Klubowej Centrum Kultury w Żabnie ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja na temat sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021rok.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2022 nr XXXIII/479/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Żabno
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Żabno do realizacji świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty  targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 listopada 2016 r., Nr XXI/265/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie, zmienionej kolejno uchwałą Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 12 października 2017r., Nr XXXII/405/17 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 listopada 2016 r., Nr XXI/265/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Żabno oraz nadania Statutu Zakładowi Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Żabno,  trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Żabno"
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabno"
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu działania na terenie gminy Żabno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2022
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 listopada 2018 nr II/12/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Żabno do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. zaopatrzenia wsi w wodę.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie.
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 40/2 o pow. 0,07 ha, położona w Podlesiu Dębowym.
 25.  Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Żabno, działki nr 800/1 o powierzchni 0,0463 ha, położonej w Sieradzy, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Żabno, działki nr 424/1 o powierzchni 0,26 ha, położonej w Bobrownikach Wielkich z przeznaczeniem pod projektowaną budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat, lokalu o powierzchni użytkowej 9 m², położonego w budynku OSP na działce nr 876 w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat,  lokalu o powierzchni użytkowej 124 m² oraz części działki nr 193 o pow. 0,0150 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym najemcą
 29. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 o pow. 0,16 ha, położona w Goruszowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 30. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 92 o pow. 0,06 ha, położona w Goruszowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 31. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 25 o pow. 0,04 ha, położona w Goruszowie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 32. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 197 o pow. 0,20 ha, część działki nr 263 o pow. 0,94 ha oraz część działki nr 283 o pow. 0,43 ha, położone w Pasiece Otfinowskiej z dotychczasowym dzierżawcą.
 33. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 366 o pow. 1,14 ha oraz działka nr 404 o pow. 1,82 ha, położone w Pasiece Otfinowskiej z dotychczasowym dzierżawcą.
 34. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 263 o pow. 0,45 ha, położonej w Pasiece Otfinowskiej z dotychczasowym dzierżawcą.
 35. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 222 o pow. 0,61 ha, położona w Pasiece Otfinowskiej z dotychczasowym dzierżawcą.
 36. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1032 o pow. 0,04 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 37. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 1498/4 o pow. 0,41 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 38. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 39. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 40. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 41. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

       Andrzej Głód

Liczba odsłon: 341
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żabnie
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.