Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 

Zarządzenie Nr  118 /2021

Burmistrza Żabna

z dnia 27 października 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy „ Budowlana” w  Bobrownikach Wielkich

 

                Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 1 ust. 3, § 3 ust.1 ust.2 pkt 2 oraz ust.3 i § 6 ust. 1 pkt 2  Uchwały Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r, poz. 4145) zarządzam, co następuje:

 
§ 1.1. Przeprowadzić z mieszkańcami wsi Bobrowniki Wielkie konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Żabnie w sprawie nadania nazwy ulicy „Budowlana”
w Bobrownikach Wielkich.
2. Termin konsultacji społecznych rozpoczyna się w dniu 28.10.2021r. i kończy w dniu 15.11.2021r.
3. Zakres konsultacji społecznych obejmuje – nadanie nazwy ulicy „Budowlana” w Bobrownikach Wielkich – drodze wewnętrznej zlokalizowanej w granicach działek nr: 43/3  i 43/2 w Bobrownikach Wielkich, oznaczonej na załączniku do projektu uchwały Rady Miejskiej w Żabnie.

§ 2.1. Konsultacje przeprowadza się w formie:
1) sondażu internetowego polegającego na zapoznaniu się z projektem uchwały o których mowa
w § 1 ust.3 i wyborze lokalizacji nazwy placu poprzez udzielenie odpowiedzi pozytywnej, negatywnej lub braku zdania w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zabno.pl z dopiskiem: "Konsultacje – Bobrowniki Wielkie",
2) przekazania pocztą elektroniczną projektu uchwały organizacjom pozarządowym działającym na terenie sołectwa Bobrowniki Wielkie.
2. Zbiorcze wyniki wynikające z sondażu internetowego oraz opinii organizacji pozarządowych zostaną przedstawione niezwłocznie  mieszkańcom Bobrownik Wielkich poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żabnie, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz przekazane Radzie Miejskiej w formie protokołu z wyników konsultacji.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia projektów uchwał o którym mowa w § 1 ust.3 na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Żabnie.
4.Osobą upoważnioną do przeprowadzania konsultacji oraz udzielania informacji
o przedmiocie i przebiegu konsultacji jest Ewa Smolik pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Żabnie.
5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żabno.

§ 3. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie nadanie nazwy ulicy „Budowlana” w Bobrownikach Wielkich o którym mowa w §1 pkt 1 zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej w Żabnie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 - ankieta
Załącznik graficzny

 

 

 

 

 

Liczba odsłon: 121
Autor: P.F.
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Spis powszechny
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.