Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Odpowiedzi na zapytania skierowane do Burmistrza Żabna, z dnia 26 lutego 2021 r., które wpłynęły do Urzędu w dniu 10.03.2021 r. przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Żabnie „Wspólnie na rzecz Gminy Żabno” informuję:

Pan Andrzej Głód

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

W odpowiedzi na zapytania skierowane do  Burmistrza Żabna, z dnia 26 lutego 2021 r., które wpłynęły do Urzędu w dniu 10.03.2021 r. przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Żabnie „Wspólnie na rzez  Gminy Żabno” informuję:

  1. Na jakim etapie jest budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego w Żabnie.

Jeżeli Rada Żabna przeznaczy środki finansowe w 2021 roku na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego, Gmina Żabno zleci wykonanie dokumentacji projektowej oraz zostaną podjęte działania zmierzające do uzyskania decyzji Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

  1. Organizacja ruchu na parkingu koło Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.

Został opracowany projekt nowej organizacji ruchu dla całej strefy płatnego parkowania, który rozwiąże problem komunikacyjny na parkingu obok Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie. Organizacja ruchu została zatwierdzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach. Wprowadzanie organizacji ruchu będzie możliwe po zabezpieczeniu na ten cel środków w budżecie. Obecnie w budżecie Gminy nie przewidziano środków. Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego pojawią się oszczędności, które zapewnią finansowanie całej docelowej organizacji ruchu dla strefy płatnego parkowania, Gmina przystąpi do jego realizacji. Nie ma w tym przypadku możliwości realizacji tego zadnia etapami, gdyż tak stanowi przepis szczególny.

  1. Jaki jest etap realizacji chodnika na ul. Dąbrowskiego w Żabnie (od ul. Królowej Jadwigi do ul. Sieradzkiej).

Dla budowy chodnika sporządzona została koncepcja, która obrazuje zakres robót. Konieczne jest doprowadzenie jezdni do normatywnych szerokości, wykonanie odwodnienia co dopiero umożliwi budowę chodnika. To zadanie wykracza poza zakres współfinansowania ze strony Gminy zadań w ramach inicjatyw samorządowych. W związku z powyższym zwrócimy się do ZDW w Krakowie o modernizację tego odcinka DW 975 by następnie w ramach porozumienia wybudować chodnik.

  1. Kiedy nastąpi realizacja budowy parkingu przy budynku Komisariatu Policji w Żabnie przy ul. Sieradzkiej

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa rowu przydrożnego wraz z budową miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia komisariatu Policji w Żabnie” został wyłoniony wykonawca - Zakład Produkcyjno-Usługowy MAX-POL Maksymilian Wójcik, Łąka Siedlecka 139, 33-130 Radłów. Umowa zostanie podpisana w najbliższym możliwym terminie. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i zakończy się do dnia 30.06.2021 roku.

  1. Czy został ujęty problem modernizacji placu na ul. Szkotnik w Żabnie w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 i kiedy można się spodziewać realizacji modernizacji tego miejsca.

  Gmina Żabno prowadzi prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju na lata 2021-2030. Opracowanie powyższe rozpoczęło się w bieżącym roku kalendarzowym z terminem przedłożenia prezentacji multimedialnej podczas sesji w terminie do 30 września 2021 r. Aktualnie przygotowujemy się do spotkań konsultacyjnych w miesiącu kwietniu, w których swoje propozycje przedstawią Jednostki Organizacyjne Gminy, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, organizacje pozarządowe oraz w ostatniej fazie mieszkańcy (ankiety internetowe i/lub spotkanie). Wypracowane propozycje podczas spotkań oraz ankiety internetowe będą podstawą do opracowania strategii Rozwoju. Wobec wielu zapytań dotyczących rozwoju Gminy i realizacji zadań inwestycyjnych, nic nie stoi na przeszkodzie by zadanie powyższe zostało ujęte w Strategii.

Liczba odsłon: 541
Autor:
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
RFIL
1 procent
Spis powszechny
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.