Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Gmina Żabno podejmuje działania zmierzające do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest. Polega on między innymi na sfinansowaniu całości prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych z terenu Gminy Żabno.

 

Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków do końca września 2021 r.

 

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Żabnie na Dzienniku Podawczym, w pokoju nr 24 lub na stronie internetowej: www.zabno.pl w zakładce wnioski do pobrania.

 

Następnie prawidłowo uzupełniony wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym lub wysłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Żabnie.

 

Mieszkańcy zamierzający usunąć azbest z terenu własnej posesji powinni prace związane z jego demontażem zlecić specjalistycznej firmie posiadającej stosowne zezwolenia. Wykaz uprawnionych firm dostępny jest na stronie: https://bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy

 

Do momentu odbioru azbestu, może on wymagać składowania i oczekiwania na wywóz.

Płyty eternitowe powinny być owinięte szczelnie folią o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm zaklejone, ułożone na paletach lub innym podłożu, tak aby umożliwić wsunięcie podnośnika pod płyty i przeniesienie do samochodu transportującego. Pokruszony eternit powinien być zapakowany w foliowe worki, zamknięte, zabezpieczone przed rozerwaniem się przy przemieszczaniu, podnoszeniu. Prace należy prowadzić w taki sposób, by w możliwie największym stopniu ograniczyć uwalnianie się azbestu.

 

Odbiór azbestu odbywać się będzie raz w roku w zależności od wielkości posiadanych na ten cel środków finansowych na przełomie października i listopada po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim stosownej umowy.

W przypadku wywozu azbestu przez indywidualnego właściciela na własny koszt do Jednostki Ratownictwa Chemicznego, Urząd Miejski w Żabnie nie zwraca kosztów wywiezionego azbestu.

 

Ponadto przypominamy, że wykonawca prac demontażowych pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (DZ. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) powinien zgłosić zamiar przystąpienia do wykonania prac demontażowych właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. 24 lub nr tel. 14 645 60 12 wew. 33, 48 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie przypominamy, że do końca 2032 r. właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby azbestowe mają obowiązek je usunąć (wycofać z użytkowania).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002119

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040710649

 

Liczba odsłon: 195
Autor: JS
« powrót
Archiwum:
transport covid
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
RFIL
1 procent
Spis powszechny
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.