Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


W odpowiedzi na pismo z dnia 27 listopada 2020 r. (LINK DO PISMA) w sprawie udzielenia informacji na złożone zapytania przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Żabnie dotyczących funkcjonowania Gminy informuję:

1. „Program Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Żabno na lata 2020-2023” zawierający Gminną Ewidencją Zabytków został wstępnie z uwagami pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z zaleceniami konieczne było wprowadzenie dodatkowych zmian w ostatecznej wersji GEZ co zostało wykonane i przedłożone konserwatorowi zabytków. Po ostatecznym zaopiniowaniu program zostanie ponownie przekazany Radzie Miejskiej w Żabnie celem jego przyjęcia.

 

2. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie dróg:

- Bobrowniki Wlk, ul. Krótka - zlecono opracowanie projektowe, środki własne

- Fiuk – zlecono opracowanie projektowe, środki własne,

- Gorzyce, etap 2 – wykonano, środki własne

- Ilkowice, Partyzantów – wykonano, współfinansowane z FDS

- Kłyż, „do Ciukaja” - przeprowadza się bieżącą konserwację dla utrzymania nawierzchni
w stanie niepogorszonym, zadanie przewidziane do realizacji w przyszłym rozdaniu budżetowym,

- Łęg Tarnowski - Żabno, ul. Zamościa – Szkotnik - most Żabnica - zlecono opracowanie projektowe,

- Łęg Tarnowski, Zacisze – wykonano, środki własne

- Łęg Tarnowski, Osiedla - zlecono opracowanie projektowe

- Łęg Tarnowski, Partyń - zlecono opracowanie projektowe

- Łęg Tarnowski, Parkowa – weryfikacja do dróg powodziowych,

- Łęg Tarnowski, Św. Anny – regulacja stanów prawnych,

- Łęg Tarnowski, Południowa – przeprowadza się bieżącą konserwację dla utrzymania nawierzchni

w stanie niepogorszonym, zadanie przewidziane do realizacji w przyszłym rozdaniu budżetowym,

- Nieciecza, Szkotnik – wykonano, współfinansowane ze środków przeznaczonych na usuwanie

skutków klęsk żywiołowych,

- Niedomice, Wyspiańskiego - wykonano, współfinansowane z FDS

- Odporyszów, Zarzecze – wykonano, środki własne

- Otfinów, koło starej poczty - przeprowadza się bieżącą konserwację dla utrzymania nawierzchni

w stanie niepogorszonym, zadanie przewidziane do realizacji w przyszłym rozdaniu budżetowym,

- Podlesie Dębowe - wykonano, środki własne,

- Sieradza, Olszyny - zlecono opracowanie projektowe

- Sieradza, dojazd do strzelnicy – technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Kolizja z linią kolejową

i ukształtowanie wysokościowe skutecznie uniemożliwiają spełnienie wymaganych warunków

technicznych,

- Siedliszowice, 913/2 - regulacja stanów prawnych,

- Żabno, Św. Jana - weryfikacja do dróg powodziowych

- Żabno, Kościuszki i Warszawska - regulacja stanów prawnych,

- Żabno, Wojska Polskiego - zlecono opracowanie projektowe,

- Żabno, Mostowa – trwają roboty budowlane, współfinansowane z FDS,

- Żabno, boczne od ul Wyspiańskiego – przeprowadza się bieżącą konserwację dla utrzymania

nawierzchni w stanie niepogorszonym,

- Żabno, Andersa - zlecono opracowanie projektowe,

- Żabno, Zacisze – zrealizowano ze środków własnych,

- Kłyż, Krakowska – FDS i środki własne.

- Czyżów, nowe osiedle – przeprowadza się bieżącą konserwację dla utrzymania nawierzchni
w stanie niepogorszonym, zadanie przewidziane do realizacji w przyszłym rozdaniu budżetowym,

- Goruszów, pętla - przeprowadza się bieżącą konserwację dla utrzymania nawierzchni
w stanie niepogorszonym, zadanie przewidziane do realizacji w przyszłym rozdaniu budżetowym,

- Pasieka Otfinowska, Szkolna – rozpoczynają się prace budowlane kanalizacji sanitarnej, które

ingerują i kolidują z elementami pasa drogowego,

- Pierszyce, dz. 240 - przeprowadza się bieżącą konserwację dla utrzymania nawierzchni
w stanie niepogorszonym,

- Żabno, Polna - przeprowadza się bieżącą konserwację dla utrzymania nawierzchni
w stanie niepogorszonym, zadanie przewidziane do realizacji w przyszłym rozdaniu budżetowym,

- Żabno, dojazd do ul. 3 Maja - zlecono opracowanie projektowe

 

3. Po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokonanymi ustaleniami z TAURON Nowe Technologie S.A. potwierdzono, że słup nie stanowi własności przedsiębiorstwa energetycznego. W zaistniałej sytuacji w celu dobudowy oświetlenia na rzeczonym odcinku, koniecznym będzie budowa odcinka sieci stanowiącej majątek Gminy. Powyższe prace wiązać się będą z koniecznością uzyskania decyzji ULICP, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Po wykonaniu tych zadań, możliwym będzie wyłonienie wykonawcy oraz zabudowa słupa i oprawy oświetleniowej, a także zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej.

4. Gmina posiada skuteczne zgłoszenie robót budowlanych ul. Andersa w Żabnie do wydziału architektury, wnioskuje o środki zewnętrzne oraz planuje w przyszłorocznym budżecie zabezpieczenie części środków własnych koniecznych na realizację zadania w 2021r.

5. Ulica 3 Maja w Żabnie - prace projektowe dobiegają finalizacji. W trakcie uzgodnień branżowych opracowania technicznego modernizacji nawierzchni i uzupełnienia odwodnienia koniecznym okazało się zwiększenie zakresu opracowania o prace w zakresie dokumentacji geodezyjno – prawnej oraz projektu branżowego przebudowy gazociągu, co niewątpliwie w obecnej sytuacji pandemicznej wydłużyło czas realizacji opracowania. Zadanie przewidziane do realizacji w przyszłym rozdaniu budżetowym.

6. W projekcie budżetu na 2021r. zaplanowana jest 6% podwyżka wynagrodzeń pracowników, natomiast 2020r. wypłacono nagrody.

7. W dniu 11 września 2020r. aktem notarialnym Gmina Żabno nabyła działkę nr 1344
o powierzchni 0,16 ha, położoną w Łęgu Tarnowskim za kwotę określoną w operacie szacunkowym, która wyniosła 48.000,00 zł.

 

8. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące etapu realizacji windy dla niepełnosprawnych w budynku Centrum Kultury informuje: wykonawca został wyłoniony – Wykonawca : Firma Remontowo Budowlana Jacek Solak, 33-100 Tarnów, – kwota 320 886,51 zł brutto. Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.zabno.pl w dziale „Przetargi publiczne”

 9. Przeprowadzono konsultacje z Projektantem połączone z wizją w terenie w zakresie wykonania chodnika w części ulicy Dąbrowskiego w Żabnie Główne przesłanki jakie konieczne są do rozwiązania w przyszłym opracowaniu to regulacja granic pasa drogowego ze względu na niewystarczającą jego szerokość pod budowę chodnika i elementów z nim związanych. Kolejny ważny element to uregulowanie stanu odwodnienia z ingerencją poza pas drogowy drogi wojewódzkiej w tereny prywatne oraz drogi niższej kategorii. Dodatkowo w ramach opracowania konieczne jest rozwiązanie kwestii przejścia dla pieszych. Zarządca drogi wojewódzkiej dąży do ograniczenia ilości przejść dla pieszych ze względu na zmniejszenie punktów kolizyjnych i niebezpiecznych na drodze. Zanim uda się wyznaczyć lokalizację przejścia należy spełnić warunki techniczne rozporządzenia o widoczności oraz oświetleniu, a następnie powołać komisję składającą się m.in. z przedstawicieli ZDW w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. Zważywszy na powyższy zakres to zadanie czyni pracochłonne, możliwe jest jego podjęcie w nowym rozdaniu budżetowym. Nie mniej jednak dążąc do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i samego Miasta Żabna, z sukcesem udało się sfinalizować pozyskanie środków i skompletować dokumentację na budowę chodnika przy ulicy Kilińskiego do granic miasta w kierunku Niecieczy. Jedna z tych inwestycji dobiega końca, a odcinka sytuowanego po prawej stronie jesteśmy w przeddzień podpisania umowy.

10. W odpowiedzi na zapytanie w sprawie terminu realizacji budowy parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku Komisariatu Policji w Żabnie przy ul. Sieradzkiej uprzejmie informuję, iż Urząd Miejski w Żabnie w związku z trwającą procedurą uprawomocnienia otrzymanej w dniu 27 listopada 2020r. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego złożył do Starostwa Powiatowego w Tarnowie wniosek o przedłużenie terminu toczącego się postępowania do dnia 14 grudnia 2020 r.

W dniu 01.12.2020 r., otrzymaliśmy od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaświadczenie o ostateczności decyzji. W najbliższym czasie zostanie uzupełniony wniosek do Starostwa Powiatowego w Tarnowie i oczekujemy na zatwierdzenie przez nich dokumentacji.

11. Plany związane z funkcjonowaniem i rozwojem placu zlokalizowanego przy
ul. Szkotnik w Żabnie, gdzie odbywają się tzw. poniedziałkowe jarmarki zamierzano wziąć pod uwagę w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021 – 2030.

12. Rada Miejska w Żabnie nie podejmowała uchwały w sprawie powoływała Komisji Statutowej.

13. Zadanie związane z remontem ul. Św. Jana w Żabnie będzie realizowane ze środków unijnych (MRPO) i własnych.

14. Na ulicy Warszawskiej została wykonana wizja lokalna w terenie. Sprawę zgłoszono do GPK w Niedomicach oraz do wykonawcy robót przebudowy drogi. Sprawa w toku.

15. Odpowiedź w załączeniu do pisma (LINK DO PISMA)

16. Na terenie Morzychny są wydzierżawione działki: nr 78/2 o pow. 9,35 ha i nr 100
o pow. 0,60 ha. Umowa dzierżawy została podpisana po przeprowadzonym pisemnym nieograniczonym przetargu z Grupą Producencką „WIELOPOLANKA” Sp. z o.o. Umowa obowiązuje do 30 października 2024 r. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 5.000,00 zł. Obecnie w MSWiA toczy się postępowanie o wydanie decyzji z wniosku Gminy Dąbrowa Tarnowska w zakresie działek położonych na terenie Morzychny.

 

Liczba odsłon: 611
Autor:
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Koncepcja obwodnicy Żabna
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.