Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

 

W całym kraju drastycznie wzrastają opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. To problem, z którym boryka się większość samorządów. Niestety dotyka to również gminę Żabno.

Gmina

Stawka podstawowa

Ulga na Bio

Stawka za brak segregacji

Dąbrowa Tarnowska

27,00 zł

2,00 zł

108,00 zł

Gręboszów

32,00 zł

3,00 zł

100,00 zł

Olesno

23,00 zł

5,00 zł

46,00 zł

MiastoTarnów

22,00 zł

1,50 zł

84,00 zł

Tuchów

21,00 zł

2,00 zł

42,00 zł

Wietrzychowice

24,50 zł

1,00 zł

73,50 zł

Żabno

22,50 zł

1,00 zł

 

 

Co jest tego przyczyną?

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Wzrosły stawki opłat za składowanie i zagospodarowanie odpadów. Jednocześnie wzrosły koszty pracy – wyższe jest minimalne wynagrodzenie czy stawka godzinowa, droższe jest też paliwo. Największy jednak wpływ na  koszty systemu ma ilość odebranych śmieci. Gmina płaci za usługę odbioru i zagospodarowania w rozliczeniu wagowym.

Ilość odpadów stale wzrasta. co obrazuje poniższa tabela

ROK

Ilość odpadów [tony]

2018

2100 ton

2019

2500 ton

2020

3700 ton

 

Obecnie za 1 tonę odpadów płacimy w zależności od sektora: Sektor I – 1080,00 zł/tonę, sektor II – 1069,99 zł/ tonę. Szacowano na 2020 rok 3200 ton odpadów, a będzie ich około 3700 ton. Sytuacja taka spowoduje wzrost nieplanowanych wydatków o około  530.000,00 zł., które powinny być pokryte z opłat ponoszonych przez mieszkańców.

W 2019 roku ilość odpadów wielkogabarytowych wynosiła 131 ton, a w 2020 roku tylko w I półroczu mieszkańcy przekazali ok.220 ton, za co zapłaciliśmy 235.000,00 zł.

Porównanie ilości odpadów wielkogabarytowych  w 2019 i 2020 roku przedstawiono w tabeli.

2019

[Tony]

2020

[Tony]

Wielkogabaryty, ZSEiE, opony (cały rok)

131,560

Wielkogabaryty, ZSEiE, opony ( miesiąc I-VI)

220,000

SUMA wszystkich odpadów (miesiąc I-VI)

1 135,240

SUMA wszystkich odpadów (miesiąc I-VI)

1 844,292

SUMA wszystkich odpadów + gabaryty (cały rok)

2 567,800

SUMA wszystkich odpadów rok 2020 +gabaryty (prognozowana)

3 700,000

 

Tylko w I półroczu 2020 roku odebrano ok. 60 ton bioodpadów co kosztowało 65.000,00 zł.  Zachęcamy więc do zakładania kompostowników i nie oddawania bioodpadów.


Szczegółowa analiza wydatków

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2020 roku stwierdzono drastyczny wzrost ilości śmieci oddawanych przez mieszkańców. Wynikiem jest wzrost wydatków o około 537 516,00 zł 

 

Do dnia 30 czerwca 2020 roku za odbiór odpadów zapłacono już 1 985 093,72 zł a zgodnie z założeniami, statystycznie koszty te nie powinny przekroczyć kwoty 1 720 000,00 zł. Po widocznej różnicy można oszacować, że Gmina będzie w stanie opłacić gospodarowanie odpadami jedynie do miesiąca października.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Aby całkowicie zbilansować system gospodarki odpadami komunalnymi proponowana stawka nie mogłaby być niższa niż 36 złotych począwszy od 1 października 2020 roku.

 Co możemy zrobić aaby zminimalizować podwyżki opłat?

 Obecnie w ramach uiszczanych opłat, mieszkańcy mają odbierane odpady segregowane u źródła ( na posesji)  w 5  frakcjach  ( papier, szkło, plastik, odpady zielone, popiół) oraz odpady zmieszane zbierane w pojemnikach co dwa tygodnie, a 1 raz w roku sprzed posesji na terenie całej gminy zbierane są odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny oraz opony.  Ponadto odpady segregowane można zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niedomicach, przy ul. Kolejowej 10.

W celu zmniejszenia poziomu nieuchronnych podwyżek opłat za odbiór odpadów, istnieje możliwość prawna ograniczenia zakresu niektórych świadczonych usług takich jak: ograniczenie ilości odbieranych śmieci takich jak odpady wielkogabarytowe, zużytego sprzętu elektrycznego, opon oraz zaprzestanie odbioru sprzed posesji tych odpadów i popiołu. Oczywiście mieszkańcy dalej będą mogli oddawać wszystkie wyżej wymienione odpady w każdej ilości, ale za dodatkową opłatą.  Ponadto istnieje możliwość ograniczenia częstotliwości odpadów zmieszanych w okresie zimowym.

 Apelujemy o rozsądne gospodarowanie odpadami w celu ograniczania ilości produkowanych odpadów.

 

 

 

 

Opracował:
Zespół Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Żabnie

 

 

Liczba odsłon: 965
Autor: P.F.
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Koncepcja obwodnicy Żabna
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.