Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

 


W jakich terminach można dokonywać zgłoszeń do głosowania korespondencyjnego (dotyczy osób głosujących na terenie kraju)?

Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej wyborca, który wybierze sposób głosowania korespondencyjny, powinien zgłosić swój zamiar komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca został ujęty w spisie wyborców. Zamiar taki należy zgłosić do 16 czerwca 2020 r. i dotyczy osób oddających głosy na terenie Polski.

Jeżeli wyborca w dniu wyborów podlegać będzie kwarantannie lub izolacji o zamiarze głosowania powinien powiadomić do 23 czerwca.

 

Osoby, które po terminie 23 czerwca zostaną poddane kwarantannie lub izolacji, zamiar głosowania powinny zgłosić do 26 czerwca.

 

⇒  Dokonane zgłoszenia będą miały ważność w I i ewentualnej II turze wyborów!

 

Wyborca, który nie zgłosi zamiaru głosowania przed I turą wyborów, będzie mógł dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania w II turze do urzędu gminy lub konsula do 29 czerwca.

 

Jeżeli wyborca w dniu wyborów (II tura) podlegać będzie kwarantannie lub izolacji o zamiarze głosowania powinien powiadomić do 7 lipca.

 

Osoby, które zostaną poddane kwarantannie lub izolacji po 7 lipca, zamiar głosowania (II tura) mogą zgłosić do 10 lipca.


Jak można zgłosić się do głosowania korespondencyjnego?

W przypadku głosowania w kraju zgłoszenia można dokonywać ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem e-PUAP. Dokument taki powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

 

DOKUMENT DO POBRANIA (format: Word): ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

 

Jeżeli zgłoszenie będzie miało braki, urzędnik wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy skontaktuje się z wyborcą o ich usunięcie. Na korektę wyborca będzie miał jeden dzień od otrzymania wezwania. Wezwania dokonywane będą za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail.

 


Jak wyborca otrzyma swój pakiet do głosowania?

 

Wyborca oddający swój głos na terenie kraju otrzyma swój pakiet nie później niż 23 czerwca.

 

Wyborca podlegający w dniu głosowania kwarantannie lub izolacji, który od 17 czerwca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, pakiet otrzyma do 26 czerwca.

 

Pakiety wyborcze będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, a ich dystrybucji dokonywać będzie zespół złożony co najmniej z dwóch pracowników.

 

Odpowiedzialność za pakiety doręczone do skrzynki pocztowej przechodni na użytkownika skrzynki.

 


Co wchodzi w skład pakietu wyborczego?

 

Pakiet wyborczy stanowią:

• koperta zwrotna,
• karta do głosowania,
• koperta na kartę do głosowania,
• oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
• instrukcja głosowania korespondencyjnego.

 


Jak należy dokonać głosowania?

 

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. 

 

⇒ Koperty niezaklejone nie będą uwzględniane przy wynikach głosowania!

 

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. 

 

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (do koperty z adresem komisji wyborczej).

 

⇒ Brak oświadczenia, niewypełnienie go lub niepodpisane spowoduje nieuwzględnienie głosu przy wynikach głosowania!

 

W przypadku głosowania w kraju, zaklejoną kopertę do 26 czerwca należy wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej. Można również dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy osobiście lub za pośrednictwem innej osoby (do 26 czerwca). Trzecim sposobem jest złożenie koperty w dniu wyborów do komisji wyborczej, w swoim obwodzie głosowania. 


 

» Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

 

» Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce):

https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

 

» Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow         

 

» Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow

Liczba odsłon: 472
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.