Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


ZARZĄDZENIE Nr 32/20
Burmistrza Żabna
z dnia 31 marca 2020 r.

 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2020
z zakresu zdrowia publicznego.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2365) oraz uchwały Nr XXXIV/462/17 Rady Miejskiej
w Żabnie z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie „Gminnego programu działań w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób społecznych na lata 2018 – 2020.” zarządza się, co następuje:

  • 1
  1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 10/2020 Burmistrza Żabna z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2020 z zakresu zdrowia publicznego.
  2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Żabno a podmiotem.

 

  • 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
  • na stronie internetowej zabno.pl .

 

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Administracyjnych
i Obywatelskich.

  

  • 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do zarządzenia nr 32/20

Burmistrza Żabna
z dnia 31 marca 2020r.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

  

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Małopolski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

31-116 Kraków ul. Studencka 19

Promowanie idei honorowego krwiodawstwa

3 000,00 zł (trzy tysiące  zł)

 

 

Liczba odsłon: 213
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.