Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Gminy Żabno, aby zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a także innych wirusów i bakterii w Urzędzie Miejskim ograniczono bezpośrednią obsługę interesantów.

 

W związku z powyższym wydłużono termin składania nowych (pierwszych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umów i dokumentów dot. wywozu nieczystości ciekłych (szamb).

Wszyscy mieszkańcy, którzy jeszcze nie złożyli w tut. Urzędzie nowych (pierwszych) deklaracji powinni je dostarczyć w terminie do 31 marca 2020 r.

Deklaracje można złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie - do specjalnie przygotowanej skrzynki korespondencji znajdującej się przy wejściu do Urzędu, za pomocą Profilu Zaufanego i platformy e-PUAP lub listownie na adres Urzędu.

Nowe wzory deklaracji wraz z instrukcją wypełniania można pobrać ze strony internetowej: DEKLARACJA (PDF); DEKLARACJA (wersja interaktywna); INSTRUKCJA

W celu załatwiania spraw, konsultacji prosimy o kontakt przez platformę e-PUAP, e- mail i telefonicznie:

Urząd Miejski w Żabnie

tel.: 14 6456012 wewn. 45
fax: 14 6456420
e-mail:  ugzabno@zabno.pl    e-PUAP: /dy0877vadh/skrytka

 

Poniżej przypominamy również treść poprzedniej wiadomości:

 

Informujemy, że w związku z podjęciem Uchwały Nr XV/201/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, która uchyla poprzednio obowiązujące stawki od dnia 1 marca 2020 roku zmianie ulegnie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych będzie obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 1 marca 2020 roku stawka ta wynosi 22,50 zł za osobę miesięcznie i 18,00 zł dla ósmej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość. Jednocześnie zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością wypełnienia i złożenia nowej (pierwszej) deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 21 marca 2020 roku. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wszczęcia postępowania i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

Terminy wnoszenia opłaty oraz numery rachunków nie ulegają zmianie.

Zmiana metody naliczenia oraz stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, do którego gmina została zobowiązana.

Szerszych informacji na temat płatności i gospodarowania odpadami można uzyskać pod nr telefonu 14 645 60 12 wewn. 45, na stronie internetowej gminy (www.zabno.pl zakładka Gospodarowanie odpadami) bądź tez bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żabnie w pokoju nr 07 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Liczba odsłon: 627
Autor: lz
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.