Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 19 marca 2020r. /czwartek/ o godzinie 13:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2020 nr XV/198/20 z dnia 16 stycznia 2020r.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego,
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/5/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej,
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Żabnie prowadzonym przez Gminę Żabno
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Żabno,
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żabnie. 
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Żabno,
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg,
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żabnie oraz w sprawie zmiany uchwały Nr V/58/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Żabnie,
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności samodzielnego  lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, sieni i łazienki o łącznej pow. użytkowej 36,82 m² mieszczącego się na parterze w  budynku nr 1 w Żabnie przy ul. Świętego Jana  wraz z udziałem w  częściach wspólnych wynoszącym 3682/15226 cz., zlokalizowanego na działce nr 1243/3 o pow. 0,0715 ha, powstałej w wyniku podziału działki nr 1243, stanowiącej własność Gminy Żabno ujawnionej w KW TR1D/00044063/0.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działek: nr 1610/28 o pow. 0,02 ha i nr 1610/29 o pow. 0,02 ha, położonych w Łęgu Tarnowskim, z dotychczasowym najemcą,
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieodpłatnie na rzecz Gminy Żabno,  położonych w obr. Sieradza  działki nr 597/2   o pow. 0,0033  ha i  działki  nr 598/2 o pow. 0,0122 ha,  stanowiących własność  osób  fizycznych.
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody  na nabycie odpłatnie na rzecz Gminy Żabno,  położonej w obr. Łęg Tarnowski   działki nr 1344   o pow. 0,16  ha  stanowiącej własność  osoby  fizycznej.
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie nieodpłatnie na rzecz Gminy Żabno, działki nr 85/4 o pow. 0,0077 ha, położonej w Podlesiu Dębowym,   stanowiącej własność  osób  fizycznych.
 24. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 25. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 26. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 27. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
Liczba odsłon: 425
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Pion - Portal nieruchomości
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.