Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


 

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania w dniu 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 PLN
 • Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN
 • w tym dofinansowanie UE (EFRR) dla Gminy Wieliczka: 2 408 532,29 PLN

 Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.

 Podstawowe założenia projektu:

CELE PROJEKTU:

CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski

 CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim

 CEL BEZPOŚREDNI – znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5 841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

 • Liczba Partnerów: 32 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)
 • Wskaźniki produktu:
 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 108 sztuk
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 821 sztuk
 • Wskaźniki rezultatu:
 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 14 319,46 MWhe/rok
 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8 765,6 MWht/rok
 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7 670,7 tony równoważnika CO2/rok

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Skrzyszów
 2. Gmina Lisia Góra
 3. Gmina Żabno
 4. Gmina Tarnów
 5. Gmina Wierzchosławice
 6. Gmina Zakliczyn
 7. Gmina Ryglice
 8. Gmina Ciężkowice
 9. Gmina Tuchów
 10. Gmina Gromnik
 11. Gmina Charsznica
 12. Gmina Miechów
 13. Gmina Słaboszów
 14. Gmina Racławice
 15. Gmina Kozłów
 16. Gmina Książ Wielki
 17. Gmina Gołcza
 18. Gmina Niepołomice
 19. Gmina Wieliczka
 20. Gmina Myślenice
 21. Gmina Gdów
 22. Gmina Biskupice
 23. Gmina Kłaj
 24. Gmina Jodłownik
 25. Gmina Rabka – Zdrój
 26. Gmina Bukowno
 27. Gmina Klucze
 28. Gmina Krzeszowice
 29. Gmina Olkusz
 30. Gmina Trzyciąż
 31. Gmina Wolbrom


 

Aktualności:

 1. W dniu 16 października 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania 3. Nadzory. Firma BICO Group Sp z o.o. podpisała umowę na okres realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r. na kwotę brutto: 595.703,00 PLN
 2. W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż urządzeń OZE dla przedmiotowego projektu. Ponieważ do postępowania wpłynęło ponad 200 pytań, w ich wyniku termin otwarcia ofert został ostatecznie przedłużony do dnia 16 października 2019 r. W dniu 16.10.2019 r. zostały otwarte oferty, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie
  z dnia 6 sierpnia 2019 r. Oferty zostały złożone na wszystkie przewidziane części postepowania (4 subregiony: olkuski, miechowski, tarnowski, wielicki) oraz na wszystkie technologie (PV, solary, pompy ciepła). W dniu 12 grudnia 2019 roku zawiadomiono o wyborze najkorzystniejszych ofert. Informujemy, iż przesunięcie czasowe w końcowym rozstrzygnięciu przetargu „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. “EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z podziałem na części w ramach Subregionów”, a w konsekwencji podpisaniu umów na realizacje w stosunku do wcześniejszych  planów, wynikają z odwołań Wykonawców złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO)  i prowadzonych w związku z tym przez KIO postępowań w tej sprawie. W dniu 23.12.2019 r. otrzymaliśmy informację o złożeniu przez wykonawców do KIO łącznie 5 odwołań do wyboru ofert z dnia 12.12.2019 r. Na chwilę obecną Zamawiający oczekuje na przesłanie orzeczenia KIO wraz z uzasadnieniem w celu przystąpienia do wskazanego w wyroku wezwania wykonawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentów. Następnie dokonana zostanie ponowna weryfikacja złożonych ofert i dokonany wybór wykonawców.
 3. Informacje bieżące: http://www.lgdzpt.pl/projekty-wspolpracy/ekopartnerzy-na-rzecz-slonecznej-energii-malopolski/

 

 

Liczba odsłon: 275
Autor: mj
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.