Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Dnia 5.12.2019r. Pani Marta Herduś , Burmistrz Gminy Żabno,  podpisała umowę o dofinansowanie Projektu: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w miejscowości Łęg Tarnowski, gm. Żabno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, na kwotę 861 511, 19 zł

W ramach  Projektu dostosowano budynek Sali gimnastycznej w Łęgu Tarnowskim na potrzeby 2 oddziałowego przedszkola, które docelowo może pomieścić  50 dzieci, jak również przedszkole zostało w pełni wyposażone w windę, meble, sprzęt, zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne.

Placówka objęta projektem posiada niezbędne udogodnienia przestrzenne i funkcjonalne dla dzieci z niepełnosprawnością, zarówno ruchowo, jak i sensorycznie. Projekt  jest ZGODNY  Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

Udziałem w projekcie objęto 36 dzieci, zapewniono im bezpłatny pobyt w przedszkolu jak również nieodpłatne zajęcia dodatkowe. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się w październiku i trwać będą do końca września 2020.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych mających na celu w wyrównywanie szans edukacyjnych tj.:

- logopedycznych

- korekcyjno -kompensacyjnych

- wczesnego wspomagania rozwoju,

- gimnastyki korekcyjnej,

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne.

 

Udział w projekcie daje dzieciom możliwość rozwijania kompetencji  kluczowych poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach dodatkowych tj:

 

-  Język angielski ,

- Informatyka/robotyka,

- Zajęcia matematyczno-przyrodnicze,

Projekt zapewnia rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji również u nauczycieli, z tego względu 4 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych oraz kursów.

 

 

 

Liczba odsłon: 345
Autor: Przedszkole nr 2 w Łęgu Tarnowskim
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd

Odpady komunalne
RODO
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

Związek Samorządów Polskich

Małopolska
500+
Stop przemocy
WFOS
Desk
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.