Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję XV Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 16 stycznia 2020r. /czwartek/ o godzinie 12:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2020.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Żabno na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Żabno na rzecz Związku Międzygminnego Gmin Żabno i Lisia Góra ds. Zaopatrzenia Wsi w Wodę środków trwałych obejmujących majątek w postaci sieci wodociągowych z przeznaczeniem na działalność określoną w statucie Związku.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie:
 1. Powołanie komisji skrutacyjnej,
 2. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie,
 3. Przeprowadzenie głosowania (tajnego),
 4. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,
 5. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/2/18 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Żabnie
 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata z T-Mobile Polska S.A., części działki nr 1241/18 o pow. 0,0250 ha, położonej w Żabnie,
 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 1248/2 o pow. 0,0180 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą,
 3. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 1271/1 o pow. 88 m2, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 630/3 o pow. 4 ha, położonej w Żabnie, z dotychczasowym dzierżawcą
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 8. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie

Andrzej Głód

Liczba odsłon: 805
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.