Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


W Czyżowie odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żabno. Wspólny projekt gminy Żabno i Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie docelowo ma objąć wsparciem trzydzieścioro dzieci, a także trzydziestu rodziców, bądź opiekunów.

Podczas otwarcia placówki nie zabrakło przedstawicieli parlamentu RP, w osobach Anny Czech, Wiesława Krajewskiego i Michała Wojtkiewicza. Podczas otwarcia obecna była również Anna Pieczarka, reprezentująca Zarząd Województwa Małopolskiego, a także Wojciech Skruch, Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie Krzysztof Lechowicz, Radni Rady Miejskiej w Żabnie, sołtysi oraz kierownicy jednostek gminnych i przedstawiciele policji. Uroczystego otwarcia placówki dokonała burmistrz Żabna Marta Herduś wraz z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Stanisławą Łabno. A dzieci, uczęszczające już do placówki przywitały gości miłym występem. 

Powstanie Placówki Wsparcia Dziennego rozpoczęło się wykonaniem prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Domu Ludowego w Czyżowie przeznaczonych na utworzoną w ramach projektu Placówkę dla dzieci i młodzieży.

Remont i adaptacja objęła część budynku o łącznej powierzchni użytkowej 110m2 w tym 2 łazienki. W wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjnych powstała sala z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci/młodzieży o pow. 60 m2; gabinet dla wychowawcy i pedagoga. W dotychczasowym holu zamontowano drzwi przesuwne, dzięki czemu powstały dwa pomieszczenia, w jednym z nich  został umieszczony stół bilardowy, a drugie stanowi  korytarz z miejscem na szatnię. W wyniku adaptacji powstały również nowe łazienki, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz infrastruktura przed budynkiem (podjazd z balustradami). Placówka została wyposażona w meble i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Zakupiono między innymi; stoliki oraz krzesła dla dzieci, biurka pod komputery, biurka dla wychowawcy i specjalistów, krzesła obrotowe, szafy. Placówka została wyposażona w tablicę interaktywną, komputery, laptopy, drukarki, sprzęt muzyczny.

W placówce  zatrudniony jest wychowawca/opiekun, który planuje i prowadzi zajęcia z grupą, sprawuje opiekę, czuwa nad realizowaniem przez dzieci obowiązków szkolnych, współpracuje ze szkołą, rodzicami oraz specjalistami. Osoba ta odpowiedzialna jest także za opracowywanie indywidualnego planu pracy oraz prowadzenie dokumentacji placówki.

 

Dofinansowanie projektu wynosi 902 769,04zł z czego 840 178,41zł. pochodzi z Funduszy Europejskich, a 62 590,68zł stanowią środki krajowe z budżetu państwa. Gmina Żabno wniosła wkład własny w postaci adaptacji pomieszczeń budynku Domu Ludowego w Czyżowie w wysokości 110 663,24zł.

 

Jakie formy wsparcia realizuje Placówka?

Wsparcie psychologiczne prowadzone w formie indywidualnej i grupowej, obejmujące zarówno dzieci i młodzież, jak również ich rodziców.

Działania psychologa ukierunkowane są na prawidłowy rozwój dzieci, rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia, prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci, wspieranie mocnych stron dziecka, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, kształtowanie pozytywnego stosunku do własnej osoby, rozwijanie kompetencji społecznych w takich sferach jak współpraca z rówieśnikiem, dawanie i przyjmowanie wsparcia.

 

Wsparcie pedagoga obejmujące udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, udzielaniu porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

 

Wsparcie logopedy, którego celem jest korygowanie i rozwijanie mowy oraz doskonalenie komunikacji werbalnej. Pomoc  jest udzielana uczniom zgodnie z orzeczeniem poradni i własną diagnozą logopedy.

 

Rozwój kompetencji informatycznych:

- poznawanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu,

- praktyczne umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem, jak również współpracującymi z nim urządzeniami,

- zasady bezpiecznej pracy w sieci,

- programowanie przy pomocy klocków lego MINDSTROM EDU oraz gry Scottie Go + tablet.

Uczestnicy projektu mogą również korzystać z komputerów i drukarek w celu odrabiania lekcji i przygotowania się do zajęć szkolnych.

Rozwój świadomości i ekspresji kulturalnej u dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone są przez animatora kultury, odbywają się w blokach: artystyczno-muzycznych, recytatorskich, plastycznych.

Prowadzone są również zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci: zajęcia ukierunkowane na rozwijanie wszystkich najważniejszych zdolności i umiejętności dziecka.

Zajęcia tematyczne dotyczące różnych zagadnień: przyrodniczych, kulinarnych, matematycznych, odkrywczych, filmowych.

Zajęcia wyrównawcze

Odbywają się w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym. kompetencje matematyczne. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży mają na celu pomoc w odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków w nauce.

Wyjazd integracyjny dla Uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów

W placówce wsparcia dziennego dzieci i młodzież otrzymują codziennie ciepły dwudaniowy posiłek wraz z napojem.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

>>>>> FILM Z OTWARCIA PLACÓWKI

 

   
Liczba odsłon: 2278
Autor: ops
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.