Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018r. poz. 994) zwołuję X Sesję Zwyczajną Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023
na dzień 13 września 2019r. /piątek/ o godzinie 14:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Wręczenie stypendium Burmistrza Żabna za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.
 6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 9. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019r.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
  4-tej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żabno na lata 2019-2023".
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żabno na lata 2019 – 2023”
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Żabno.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim Nr 2
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabno.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego przyjmowania na własność Gminy Żabno nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania Kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 336/1 o pow. 0,04 ha, położonej w Bobrownikach Wielkich,
 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 598/3 o pow. 0,01 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim,
 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1068/5 o pow. 0,0184 ha, położonej w Łęgu Tarnowskim,
 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas dłuższy niz 3 lata z Panią Bożeną Klich, lokalu o pow. 47 m2, położonego w budynku Domu Ludowego na działce nr 112 w Ilkowicach.
 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  645 o pow. 0,13 ha, położonej w Ilkowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  53 o pow. 0,40 ha, położonej w Ilkowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  166 o pow. 0,35 ha, położonej w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą,
 28. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr  645 o pow. 0,32 ha, położonej w Ilkowicach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 29. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 12/2 o pow. 0,10 ha oraz części działki nr 21 o pow. 0,77 ha, położonych w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 30. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 31. Zapytania i wolne wnioski.
 32. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

 mgr inż. Krzysztof Lechowicz

 

Liczba odsłon: 516
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Wybory
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Ekointerwencja
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.