Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim  ogłasza nabór na stanowisko pracy kucharz w wymiarze pełny etat.

 

Nazwa i adres jednostki: Publiczne Przedszkole w Łęgu Tarnowskim ul. Witosa 187 A,
33-131 Łęg Tarnowski

 

Umowa o prace na czas określony z możliwością przedłużenia

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: preferowane średnie lub zawodowe gastronomiczne,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • Doświadczenie – minimum 2 lata w zawodzie w żywieniu zbiorowym
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Podstawowa wiedza o pracy w kuchni,
 • Umiejętność w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz umiejętność posługiwania się kuchennymi urządzeniami mechanicznymi,

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zasad żywienia,
 • znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP
 • doświadczenie w pracy w żywieniu zbiorowym,
 • Odpowiedzialność, sumienność ,zaangażowanie i samodzielność,
 • Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku kucharza:

 • Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków,
 • Przestrzeganie zasad technologii i estetyki posiłków oraz przepisów HACCP,
 • Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o określonej godzinie,
 • Oszczędne gospodarowanie produktami i dbałość o sprzęt,
 • Wzorcowa czystość kuchni sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • formularz aplikacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kucharza,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (złącznik nr 2 do ogłoszenia);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzane przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W związku z przerwą urlopową Publicznego Przedszkola w Łęgu Tarnowskim oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy - kucharz” w terminie do 19 sierpnia 2019r. do godz. 14:00 w Zakładzie Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie  lub listownie na adres:, Zakład Obsługi Samorządowych Szkół i Przedszkoli w Żabnie, ul. Rynek 29, 33-240 Żabno (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani telefoniczne.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. 

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 14 645 63 87

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej przedszkola www. pplt.przedszkolna.net oraz na tablicy informacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim.

Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w Publicznym Przedszkolu w Łęgu Tarnowskim w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Po tym okresie dokumentacja zostanie zniszczona.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Liczba odsłon: 535
Autor: zossip
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd

Odpady komunalne
RODO
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
WFOS
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.