Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żabnie  ogłasza nabór na stanowisko pracy pomoc kuchenna w wymiarze pełny etat.

 

Nazwa i adres jednostki: Publiczne Przedszkole w Żabnie ul. Jagiełły 12,
33-240 Żabno

 

Umowa o prace na czas określony z możliwością przedłużenia

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: co najmniej zawodowe preferowane gastronomiczne,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • Doświadczenie w pracy gastronomicznej – żywienie zbiorowe.
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Podstawowa wiedza o pracy w kuchni,
 • Umiejętność w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz umiejętność posługiwania się kuchennymi urządzeniami mechanicznymi,

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość zasad żywienia,
 • znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP
 • Odpowiedzialność, sumienność ,zaangażowanie i samodzielność,
 • Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista.

 

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pomocy kuchennej:

 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków
 • obróbka wstępna warzyw , owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie , czyszczenie)
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych
 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie , obiad , podwieczorek) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach
 • utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy , przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych , BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy
 • sprzątanie pomieszczeń kuchennych, mycie naczyń i sprzętu kuchennego
 • doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności
 • pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni
 • odpowiedzialność materialna za sprzęt i naczynia znajdujące się w kuchni

 

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • formularz aplikacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska pomoc kuchenna,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (złącznik nr 2 do ogłoszenia);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzane przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – pomoc kuchenna” w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.  do godz. 15.00 w Publicznym Przedszkolu w Żabnie  lub listownie na adres:, Publiczne Przedszkole w Żabnie ul. Jagiełły 12, 33-24 Żabno  (decyduje data wpływu do przedszkola)

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani telefoniczne.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. 

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 14 645 69 73

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole.zabno.com. oraz na tablicy informacyjnej w Publicznym Przedszkolu w Żabnie.

Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w Publicznym Przedszkolu w Żabnie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Po tym okresie dokumentacja zostanie zniszczona.

 

ZAŁĄCZNIKI

Liczba odsłon: 610
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd

Odpady komunalne
RODO
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
WFOS
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.