Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie  ogłasza nabór na stanowisko pracy sprzątaczka w wymiarze pełny etat.

 

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie ul. Jagiełły 18, 33-240 Żabno

 

Warunki zatrudnienia: umowa o prace na czas określony z możliwością przedłużenia

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: co najmniej zawodowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

  

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy
 • Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
 • Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku sprzątaczki:

 • Współpraca z nauczycielami oraz z personelem zatrudnionym w placówce.
 • Utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątaczki.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • formularz aplikacyjny (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska sprzątaczki,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (złącznik nr 2 do ogłoszenia);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzane przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” i własnoręcznym podpisem.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy - sprzątaczka” w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r.  do godz. 12.00 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie lub listownie na adres:, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 18 (decyduje data wpływu do sekretariatu)

Oferty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą poinformowani telefoniczne.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.  

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 14 645 64 45.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły spzabno.edu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie.

Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej im Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Po tym okresie dokumentacja zostanie zniszczona.

ZAŁĄCZNIKI

Liczba odsłon: 827
Autor: SP Żabno
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd

Odpady komunalne
RODO
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
WFOS
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.