Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994) zwołuję VII Sesję Zwyczajną Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 30 maja 2019r. /czwartek/ o godzinie 14:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 9. Informacja na temat sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2019 nr IV/50/19 z dnia 10 stycznia 2019r.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, placach i parkingach stanowiących własność Gminy Żabno na terenie miasta Żabna oraz sposobu pobierania opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żabno.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach każdego typu i placówkach edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Żabno oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2018.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w obr. Łęg Tarnowski działki nr 48/2 o pow. 0,0234 ha, stanowiącej własność Gminy Żabno.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 296/2 o pow. 0,02 ha, położonej w Niecieczy.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 755/43 o pow. 0,01 ha, położonej w Niedomicach, z dotychczasowym najemcą.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części działki nr 877 o pow. 630 m2, położonej w Niecieczy.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o pow. 64 m2, położonego w budynku wiejskim na działce nr 357 w Janikowicach, z dotychczasowym najemcą.
 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, lokalu o pow. 124 m2, położonego w budynku wiejskim na działce nr 193 w Pasiece Otfinowskiej, z dotychczasowym najemcą.
 22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          w Żabnie

 mgr inż. Krzysztof Lechowicz

 

Liczba odsłon: 599
Autor: ml
« powrót
Archiwum:
Biuletyn Informacji Publicznej
ePUAP
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
System Informacji Przestrzennej
E-urząd
Odpady komunalne
Pion - Portal nieruchomości
Punkt Pomocy Prawnej
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video
Desk
Małopolska
500+
Stop przemocy
Wybory Samorządowe 2018
RODO
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.