Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Gmina Żabno otrzymała dofinansowanie na Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Usytuowana zostanie w domu ludowym w Czyżowie, którego pomieszczenia zostaną przystosowane do pełnienia opieki.  Stworzone zostaną gabinety specjalistów, sala klubowa oraz wyremontowane zostaną sanitariaty. Zakupione zostanie także odpowiednie wyposażenie do prowadzenia warsztatów i zajęć. Zadanie przewiduje zatrudnienie kadry opiekuńczo- wychowawczej, w tym psychologa, logopedy, stworzenie zajęć informatycznych, animacja kulturalna, czy też umożliwienie prowadzenia zająć wyrównawczych.  

Celem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Żabno oraz objęcie wsparciem dzieci i młodzieży do 18 roku życia i ich rodzin poprzez dostosowaną i zdiagnozowaną w kontekście potrzeb uczestników projektu ścieżkę wsparcia. Projekt skierowany jest m.in. do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z PO PŻ, osób z niepełnosprawnością. Placówka wsparcia dziennego będzie świadczyła usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej ( poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań) i specjalistycznej ( poprzez organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych). W ramach projektu zapewniona zostanie: praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny, równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami, indywidualna praca z rodzicami/opiekunami dzieci, stała współpraca z placówkami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin. Główne rezultaty do których przyczyni się projekt to: powstanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci/młodzieży, pomoc w wychowaniu i opiece, rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci/młodzieży.

Ponad 900 tys. zł dotacji na realizację projektu odebrała burmistrz Żabna Marta Herduś oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Stanisława Łabno. 

Termin realizacji projektu to okres od  maja 2019 rok do końca kwietnia 2022 roku.

Projekt „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba odsłon: 914
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn Informacji Publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030
RFIL
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Maluch +
Nieruchomości na sprzedaż
Koncepcja obwodnicy Żabna
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Galerie zdjęć
Video

 

WFOS
Mapa zagrożeń
GUS
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Kromka chleba
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.